info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Wist je dat? Controlestandaarden

///
Comment0

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van het auditteam van de Beer vindt zijn grondslag in de Nederlandse controlestandaarden, de zogenaamde Nadere Voorschriften Controle- en Overige standaarden (NV COS). Een van de belangrijkste standaarden is Standaard 315 over het identificeren en inschatten van de risico’s op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening.

Door onder andere inzicht te verkrijgen in de processen die zich afspelen bij onze controleklanten, de interne beheersing, de sector waarbinnen zij opereren en relevante wet- en regelgeving, schatten wij de kans dat er fouten voorkomen in de jaarrekening. Op basis van deze inschatting verrichten we controlewerk om er voldoende zeker van te zijn dat de jaarrekening vrij is van belangrijke fouten.

Standaard 315 wordt momenteel herzien. Er komt meer ruimte voor de professioneel-kritische instelling van de accountant en zijn gevoel bij de interne beheersing van de organisatie. Ook komt er meer ruimte voor schaalbaarheid voor complexe of juist eenvoudige situaties, en dat is fijn. In het MKB zien we met regelmaat dat processen best goed op orde zijn, maar dat formele vastleggingen, en daarmee de controleerbaarheid, ontbreken. De herziene standaard helpt accountants om in zulke situaties toch een goede controle in overeenstemming met de standaarden uit te kunnen voeren, en dat is uiteindelijk in het belang van het maatschappelijk verkeer!

Leave a Reply