info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Steunpakket verlengd

//
Posted By
/
Comment0

Verlenging aflopend steunpakket
Het huidige steunpakket dat door de overheid in verband met de gevolgen van de corona pandemie is samengesteld loopt per 1 juli 2021 af. Het kabinet heeft aangegeven voornemens te zijn om het steunpakket door te trekken naar het derde kwartaal 2021.
De exacte voorwaarden en invulling van de verlengde regelingen zullen nog moeten worden uitgewerkt, maar deze zullen in beginsel op hoofdlijnen gelijk zijn aan de huidige regelingen.
Hieronder staan voor de belangrijkste regelingen de actuele ontwikkelingen vermeld.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten)
Voorgesteld is om de TVL door te trekken naar het derde kwartaal 2021. Daarnaast is voorgesteld om ook voor de TVL van het derde kwartaal 2021 een keuzemogelijkheid van twee kwartalen aan te bieden voor de te hanteren referentieperiode. Deze keuzemogelijkheid is voor de TVL 2021 Q 2 als eerste ingevoerd, waarbij voor de TVL 2021 Q 2 kan worden gekozen om als referentieperiode te hanteren Q 2 2019 of Q 3 2020.
Voor startende ondernemingen (gestart in periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020) zal op korte termijn de TVL Startersregeling Q1 2021 worden opengesteld. Tevens is het voornemen van het kabinet om ook TVL Q 2 en Q 3 2021 open te stellen voor startende ondernemingen.

NOW (loonsteun)
Voorgesteld is om de NOW net zoals de TVL door te trekken naar het derde kwartaal 2021, waarbij als referentiemaand februari 2021 zou gaan gelden. Daarnaast is aangekondigd dat vanaf NOW 3 (periode vanaf oktober 2020) de TVL niet meer als omzet hoeft te worden meegeteld.

TOZO (tegemoetkoming zelfstandigen) en TONK (ondersteuning noodzakelijke kosten)
Het kabinet heeft daarnaast voorgesteld om de TOZO en de TONK te verlengen in het derde kwartaal 2021.

Bijzonder uitstel van betaling van  belastingen
Voorgesteld is dat ondernemers pas op 1 oktober 2022, in plaats van 1 oktober 2021, hoeven te beginnen met het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd.  Daarnaast krijgen de ondernemers vervolgens 5 jaar (was voorheen 3 jaar) de tijd om de gehele belastingschuld af te lossen.
De invorderingsrente om deze belastinschulden te betalen zal 1% bedragen per 1 januari 2022 en stapsgewijs omhoog gaan tot 4% op 1 januari 2024.

Let op: belastingenschulden die ontstaan na 1 juli 2021 dienen wel tijdig te worden betaald.
Daarnaast dient indien er nog geen verlenging van het bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, dit mogelijk alsnog voor 1 juli 2021 te worden gedaan indien na afloop van de driemaands periode niet alle belastingen tijdig zijn voldaan.

Overige steunmaatregelen
De meeste overige steunmaatregelen / maatregelen die wegens corona zijn genomen zullen tot 1 oktober 2021 worden verlengd.
Voor een compleet overzicht van alle regelingen wordt verwezen naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.

Vragen?
Heeft u vragen?. Kijk ook op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen Daar vindt u uitgebreide informatie over alle verschillende regelingen.
Uiteraard kunt u de vragen ook stellen aan uw contactpersoon bij De Beer. Wij helpen u graag verder.

Leave a Reply