info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Hoe lang valt er nog te ‘jubelen’?

///
Comment0

Sinds enkele jaren kan belastingvrij een bedrag van ruim een ton geschonken worden wanneer de schenking door de begiftigde gebruikt wordt ten behoeve van de eigen woning. Deze éénmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting wordt ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Dit jaar bedraagt deze vrijstelling € 105.302.

In de media zijn diverse geluiden op gegaan dat de jubelton wel eens afgeschaft zou kunnen worden, aangezien het de ongelijkheid tussen arm en rijk zou vergroten en deze jubelton de huizenprijzen opdrijft. Het is afwachten wat een nieuw kabinet met de jubelton gaat doen en hoe lang er nog ‘gejubeld’ kan worden.

De regeling van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning houdt onder andere in dat de schenker het totale bedrag van de vrijstelling over drie jaar mag spreiden. Dit houdt in dat wanneer dit jaar een bedrag geschonken wordt en in de aangifte schenkbelasting een beroep wordt gedaan op deze vrijstelling in 2022 en 2023 de schenking aangevuld kan worden tot maximaal
€ 105.302, zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.

Vooruitlopend op een eventuele afschaffing van deze vrijstelling kan het mogelijk interessant zijn om dit jaar reeds een (klein) bedrag onder gebruikmaking van deze vrijstelling te schenken, zodat de mogelijkheid open blijft staan om in de komende twee jaren de vrijstelling in zijn geheel te benutten.

 

Leave a Reply