info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Nieuwe regels voor online verkopen aan particulieren in de EU

//
Posted By
/
Comment0

Op 1 juli 2021 zullen de nieuwe regels voor online verkopen aan particulieren in de EU in werking treden.  Wat zullen deze nieuwe regels betekenen?

Voortaan worden directe online verkopen belast met de btw (en het tarief) van het land waar de consument woont / de bestelde goederen zal ontvangen. Dat betekent dat de webshop op het tijdstip van de online verkoop de verschuldigde btw zal collecteren als onderdeel van de betaling van de order. Om te voorkomen dat een online verkoper zich in alle lidstaten van de EU moet registreren om vervolgens in totaal 27 btw aangifteverplichtingen te vervullen, wordt de mogelijkheid geboden om te opteren voor een enkele registratie en btw-aangifte in de lidstaat van vestiging (one stop shop of OSS). Op die btw-aangifte (per kwartaal) worden alle Europese verkopen met de in die lidstaten verschuldigde btw aangegeven en aan de Nederlandse belastingdienst betaald. De Nederlandse belastingdienst deelt de informatie met de andere lidstaten en zorgt voor uitkering van de btw-bedragen aan die lidstaten.

Er zijn enkele regels die in acht moeten worden genomen:

  1. Er geldt een drempelbedrag voor kleine ondernemers die de btw van hun eigen lidstaat verschuldigd zijn totdat de drempel wordt overschreden (afstandsverkopen en diensten aan afnemers in andere lidstaten tot een totaalbedrag van euro 10.000);
  2. Bij leveringen van goederen vanuit andere lidstaten dan Nederland (bijvoorbeeld een voorraad die wordt aangehouden in Duitsland), zal een lokale registratie en aangifte in die lidstaten nodig blijven;
  3. Aanmelding via een afzonderlijke procedure (mijnbelastingdienstzakelijk) met e-herkenning (3);
  4. Sommige online verkopen die via een marktplaats verlopen vallen onder een bijzondere regeling waarbij de marktplaats de btw dient af te dragen;
  5. Voor online verkopen waarvan de goederen nog moeten worden ingevoerd in naam van de online seller, kan onder voorwaarden ook een one stop shop systeem (iOSS) worden toegepast op bepaalde goederen;
  6. Post- en koeriersbedrijven kunnen een speciale regeling toepassen als de goederen worden ingevoerd in naam van de consument.

Meer weten?

Neem contact op met (013) 211 64 00 of stuur een e-mail naar info@debeer.nl.

Leave a Reply