info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Corona update: Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden – Loket NOW 6 sluit binnenkort

//
Posted By
/
Comment0

Geachte relatie,

 

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden loopt tot 1 oktober 2021

De regeling van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden eindigt per 1 oktober 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 dienen de nieuwe betalingsverplichtingen weer tijdig te worden voldaan.

Indien de nieuwe betalingsverplichtingen niet tijdig worden nagekomen, kan het uitstel voor de gehele belastingschuld vervallen.

Voor de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, komt een aparte betalingsregeling. Deze belastingschuld kan vanaf 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2027 in 60 maandelijkse termijnen worden betaald.

 

Toelichting nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2021

Alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet u op tijd betalen

Tevens dienen belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021 weer tijdig te zijn betaald.

Aangiftebelastingen (oa omzetbelasting, loonheffingen)

De aangifte omzetbelasting over het 3e kwartaal 2021, september 2021, de aangifte loonheffingen september 2021 dienen uiterlijk 31 oktober 2021 te zijn (ingediend en) betaald.

De aangifte omzetbelasting over augustus 2021, loonheffingen augustus 2021 kwalificeren nog wel onder het bijzonder uitstel, ook al worden de naheffingsaanslagen over deze tijdvakken pas in oktober opgelegd.

Ter illustratie:    de loonheffingen over augustus 2021 dienen uiterlijk 30 september 2021 te zijn betaald. Indien deze loonheffingen niet worden betaald zal na 1 oktober 2021 een naheffingsaanslag loonheffingen worden opgelegd. Deze naheffingsaanslag valt onder het bijzondere uitstel van betaling. 

Aanslagbelastingen (oa vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting)

Aanslagbelastingen, waaronder de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, waarvan de uiterste betaaldatum van de aanslag op of na 1 oktober is gelegen, lopen niet mee in het bijzonder uitstel.

Ter illustratie:    er is op 6 september 2021 een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd. De uiterste betaaldatum van een aanslag vennootschapsbelasting is 6 weken later. In dit geval derhalve 18 oktober 2021. Het bijzonder uitstel geldt voor deze aanslag niet.

 

Terugbetaling belastingschulden die kwalificeren voor het bijzondere uitstel van betaling

Indien belastingschulden kwalificeren voor het bijzonder uitstel in verband met Corona, dan geldt de speciale betalingsregeling.

De speciale betalingsregeling voor Corona-belastingschulden kan als volgt worden samengevat:

 • Belastingschuld hoeft pas per 1 oktober 2022 te worden afgelost
 • Aflossing belastingschuld vindt in 5 jaar plaats, dus van 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2027
 • Invorderingsrente voor deze Corona-schulden is als volgt
  • tot 1 januari 2022 0,01%
  • van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 1,00%
  • van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 2,00%
  • van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 3,00%
  • vanaf 1 januari 2024 4,00%

NB voor belastingschulden die niet onder deze regeling vallen is het normale tarief van 4% van toepassing.

Voor toekomstige nog op te leggen aanslagen vennootschapsbelasting, die dus nadrukkelijk niet in het Corona-uitstel meelopen, wordt de belastingrente vermoedelijk per 1 januari 2022 weer verhoogd naar het oude percentage van 8%.

De fiscus zal u per brief over deze betalingsregeling informeren. In de brief zal het onderstaande zijn vermeld:

 • overzicht van uw belastingschuld;
 • voorwaarden van de betalingsregeling;
 • maandbedrag van de betalingsregeling.

Vragen?
Heeft u vragen?. Kijk ook op de website

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/het-bijzonder-uitstel-van-betaling-loopt-tot-1-oktober-2021

Daar vindt u uitgebreide informatie over de regeling bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis.
Uiteraard kunt u de vragen ook stellen aan uw contactpersoon bij De Beer. Wij helpen u graag verder.

Nog maar enkele dagen om de NOW 6 aan te vragen

De loketten voor het aanvragen van de NOW 6 over het derde kwartaal 2021 sluiten binnenkort. 30 september 2021 is de laatste dag dat de NOW 6 nog kan worden aangevraagd.

 

Leave a Reply