info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Betaald ouderschapsverlof in 2022

///
Comment0

Vanaf 2 augustus 2022 vindt er een belangrijke wijziging plaats met betrekking tot het ouderschapsverlof. Ouders krijgen vanaf dat moment namelijk 9 weken lang een tegemoetkoming van het UWV. De uitkering is wel beperkt, namelijk 50% van het dagloon van de werknemer, met een maximum van 50% van het maximumdagloon.

De uitkering wordt alleen verstrekt als het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Bij adoptie of pleegzorg kan het ouderschapsverlof met uitkering worden opgenomen gedurende het eerste jaar na opname van het kind in het gezin.

Praktisch

  • Let erop dat u het bedrijfsreglement aanpast wanneer daarin nog de oude regeling is opgenomen.
  • Tevens is het raadzaam om e-herkenning aan te maken, dat versoepelt de aanvraagprocedure op het werkgeversportaal van het UWV.

Leave a Reply