info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

HR Eindejaarstips

///
Comment0

Aan het einde van het kalenderjaar kunt u zich voorbereiden op het nieuwe jaar. Naast wijzigingen in de wet- en regelgeving, zijn andere aspecten ook van belang. Een aantal tips zijn in dit artikel te lezen.

Tip 1: Opschoning van dossiers

Het einde van het jaar kan een goed moment zijn om de gegevens uit de personeelsdossiers van (ex-) werknemers op te schonen. Persoonsgegevens mag je als organisatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van gegevensverwerking.

Zo gelden de volgende wettelijke bewaartermijnen:

  • Basisgegevens uit de loonadministratie: 7 jaar na uitdiensttreding
  • Opgaaf gegevens voor de loonheffingen, kopie identiteitsbewijs, kopie tewerkstellingsvergunning en kopie van beschikkingen of verklaringen van een werknemer: vijf jaar na uitdiensttreding
  • In de meeste gevallen is het niet noodzakelijk om andere personeelsgegevens, zoals de arbeidsovereenkomst, verslagen van functioneringsgesprekken en verzuimgegevens langer dan twee jaar na uitdiensttreding te bewaren.

Tip 2: slim omgaan met de vrije ruimte van WKR

De eenmalige verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om ondernemingen door de coronacrisis heen te loodsen. Het einde van het jaar nadert. Hoe kan je de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) verstandig inzetten? Het kerstpakket biedt bijvoorbeeld een uitkomst. Veel werkgevers delen namelijk een kerstpakket uit aan hun werknemers. Om kerstpakketten onbelast te laten, moet de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. In dat geval zijn geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten. Voor 2021 geldt een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte, zodat er wellicht genoeg ruimte beschikbaar is voor een extra groot kerstpakket!

Tip 3: werknemer moet aan zijn vakantiedagen denken

Waarschuw de werknemers dat ze de vakantiedagen op tijd opnemen. Per 1 januari 2022 verjaren de bovenwettelijke vakantiedagen uit 2016. De wettelijke vakantiedagen uit 2021 vervallen per 1 juli 2022 en de bovenwettelijke vakantiedagen van 2021 verjaren per 1 januari 2027. De periode rond de kerstdagen en jaarwisseling kan de ideale tijd zijn om wat dagen ‘weg te werken’. Let wel op dat je een vakantie niet kan verplichten.

Tip 4: vooruitkijken naar 2022

Een deel van de werkzaamheden in 2022 kunt u al alvast inplannen. Ga bijvoorbeeld na welke werknemers er wellicht met pensioen gaan, welke contracten er aflopen van werknemers of externe partijen. Ook kunt u alvast wet- en regelgeving bekijken of data voor subsidieaanvragen verwerken. Het is ook waardevol en motiverend om doelen te stellen. Wat wil uw organisatie in 2022 bereiken?

Tip 5: reglement updaten

Ook is het slim om het personeelsreglement onder de loep te nemen. Lees hier meer over op pagina 3 van de nieuwsbrief!

Leave a Reply