info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Verbod op rookruimtes

///
Comment0

Bezoekers van openbare ruimtes hebben recht op een rookvrije omgeving. Daarom zijn rookruimtes sinds 1 juli 2020 niet meer toegestaan in openbare gebouwen. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit verbod ook voor het bedrijfsleven.

Wettelijke verplichting rookruimtes sluiten

Een werkgever is op basis van een aantal wetten verplicht om roken op werk- en pauzeplekken te verbieden, omdat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Dat recht beperkt zich niet tot werkruimtes, maar omvat alle ruimten waar werknemers kunnen komen zoals trappen, hallen, gangen, liften, toiletten, wachtruimten, recreatieruimten, kantines, vergaderzalen, kopieerruimten, magazijnen en dergelijke. Maar ook een bedrijfsauto moet rookvrij zijn, óók als de werknemer die in die auto rijdt zelf rookt. Daarnaast geldt het rookverbod niet alleen voor sigaretten en sigaren, maar ook voor e-sigaretten met én zonder nicotine.

De werkgever moet het rookverbod instellen, aanduiden (bijvoorbeeld door bordjes en stickers te plaatsen) én handhaven. Als een werknemer zich niet aan de regels houdt, dan kan de werkgever daarvoor een boete krijgen. Die variëren van € 600 voor de eerste overtreding tot € 4500 voor de vierde overtreding.

Concreet kunt u als werkgever verschillende acties ondernemen:

  • Vaardig binnen de gehele onderneming een rookverbod uit.
  • Neem dit rookverbod op in een circulaire, personeelshandboek of huishoudelijk reglement.
  • Geef het rookverbod in het bedrijf aan met stickers en bordjes.
  • Controleer streng op handhaving van het rookverbod.
  • Stel een sanctiebeleid op en volg dat consequent op.
  • Breng ook bezoekers op de hoogte van het rookverbod.

Leave a Reply