info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Een nieuw kabinet en de schenkbelasting

//
Posted By
/
Comment0

Daar is het dan eindelijk…een nieuw kabinet. In de aanloop naar de vorming van dit nieuwe kabinet rees er reeds een aantal vragen met betrekking tot enkele schenkbelastingaspecten. Zo is de inmiddels bekende ‘jubelton’ veelvuldig in het nieuws geweest, net als de bedrijfsopvolgingsregeling. In deze blog ga ik nader in op de plannen van het nieuwe kabinet met betrekking tot deze regelingen. 

Jubelton

De jubelton houdt in dat u uw kinderen (maar ook anderen overigens) belastingvrij ruim een ton kunt schenken ten behoeve van de eigen woning. Deze ton hoeft niet in één keer te worden geschonken, maar kan desgewenst uitgesmeerd worden over 3 jaren. Het afgelopen jaar is meermaals de vraag in de media gesteld of de jubelton nog wel houdbaar is.  

 In het coalitieakkoord is opgenomen dat de jubelton in 2024 zal worden afgeschaft. Dit houdt dus in dat u in 2022 en 2023 nog van de deze éénmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning gebruik kunt maken. De vraag is echter of de schenking van ruim een ton dan ook nog steeds over drie jaren kan worden uitgesmeerd. Wanneer in 2021 een eerste schenking heeft plaatsgevonden, kan er in 2022 en/of 2023 nog aanvullend geschonken worden tot een ton onder de verhoogde vrijstelling. Voor schenkingen die in dit jaar voor het eerst gedaan worden is dat nog maar de vraag.  Het zou goed kunnen zijn dat het niet mogelijk zal zijn het laatste deel van de schenking die u begonnen bent in 2022 nog in 2024 te doen. De nieuwe regeling hierover zal dit moeten uitwijzen. 

Bedrijfsopvolgingsregeling 

Over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is ook met enige regelmaat geschreven. Veel ondernemers en familiebedrijven hadden de vrees dat deze fiscaal gunstige regeling om een onderneming over te dragen wel eens afgeschaft zou kunnen worden. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, er is vooralsnog helemaal niets mee gebeurd, zodat ingeval van een voorgenomen overdracht van een onderneming nog ‘gewoon’ van de regeling zoals die nu bestaat gebruik kan worden gemaakt. In het coalitieakkoord is erkend dat de BOR belangrijk is voor het voortbestaan van familiebedrijven. 

Wel is aangegeven dat de regeling onder de loep wordt genomen en dat het kabinet zal gaan onderzoeken hoe oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan. Dit kan mogelijk uitmonden in een aanpassing van de regeling.  

Schenkingsvrijstellingen 

In verband met corona waren de schenkingsvrijstellingen voor het jaar 2021 met € 1.000 verhoogd. Zoals verwacht zijn de voor schenking vrijgestelde bedragen voor het jaar 2022 weer teruggebracht naar het oude niveau. De belangrijkste schenkingsvrijstellingen voor 2022 zijn als volgt. Voor schenking aan kinderen bedraagt de schenkingsvrijstelling € 5.677. Het vrijgestelde bedrag voor schenkingen aan derden – waaronder kleinkinderen – bedraagt € 2.274. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is voor 2022 gesteld op € 106.670. 

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op. 

Leave a Reply