info@debeer.nl
(013)-211 64 00

corona

Fiscale en economische maatregelen voor door coronavirus getroffen ondernemers

 

Aanvraag NOW 3

//
Comment0

De derde aanvraagperiode van de NOW start maandag 16 november. UWV opent dan het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten voor de derde periode van de NOW-regeling. Aanvragen kan tot en met zondag 13 december 2020.

Gijs Outmaijer, HR Consultant bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs kan de aanvraag voor NOW 3 voor u uit handen nemen. U kunt hem hiervoor én voor alle NOW vragen bereiken op

g.outmaijer@debeer.nl
Tel: 06 14 10 00 77

NOW 3 Het kabinet heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) verlengd met drie tijdvakken van drie maanden, vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Gedurende de loop van deze negen maanden wordt de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten stapsgewijs afgebouwd en komt er meer ruimte om de loonsom te laten dalen. Vanaf het tweede tijdvak van NOW 3 is bovendien een omzetverlies van minimaal 30% vereist en vanaf het derde tijdvak daalt de maximale vergoeding per werknemer.

Algemene voorwaarden van NOW-3

 • Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten blijft 40%.
 • Het voorschot blijft 80% en wordt uitgekeerd in drie termijnen.
 • De subsidie van alle drie tijdvakken wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (en als de werkgever toen geen loonsom had, de loonsom van april 2020).
 • Voor de berekening van de omzetdaling wordt voor alle drie tijdvakken de omzet gedurende een (te kiezen) driemaandsperiode vergeleken met een vierde van de omzet van 2019. Er wordt vastgehouden aan vergelijking met de omzet van 2019 omdat de omzet in dat jaar nog niet is vertekend als gevolg van de coronacrisis.
 • Wanneer geen NOW 2 is aangevraagd kan een werkgever kiezen voor een tijdvak. Net als bij de vorige versies dienen de tijdvakken op elkaar aan te sluiten. Als er dus geen voorgaand tijdvak is gekozen omdat de subsidie niet is aangevraagd heeft men de volgende keuze:
  • 1 oktober: werkgever geeft dan het percentage omzetverlies door over oktober, november en december 2020.
  • 1 november: werkgever geeft dan het percentage omzetverlies door over november en december 2020 en januari 2021.
  • 1 december: werkgever geeft dan het percentage omzetverlies door over december 2020 en januari en februari 2021.
 • De eventuele korting van 5% op de totale NOW-subsidie vanwege grotere ontslagaanvragen die geldt voor NOW-2, komt te vervallen voor NOW-3. Voor NOW-3 wordt de subsidie ook niet meer verminderd met 100% van het loon van werknemers voor wie bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd, als deze werknemers tijdens de subsidieperiode nog in dienst zijn.
 • Zoals in bovenstaande tabel weergegeven, krijgen werkgevers ruimte om de loonsom met een bepaald percentage (het ‘vrijstellingspercentage’) te laten dalen zonder dat dit leidt tot vermindering van de subsidie. Als bijvoorbeeld de loonsom van 1 oktober tot en met 31 december 2020 (het eerste tijdvak van NOW-3) ten opzichte van driemaal de loonsom van juni 2020 is gedaald met maximaal 10%, heeft dit geen effect op de hoogte van de subsidie.

Aanvullingen 3e steunpakket

//
Comment0

Het zijn en blijven bijzondere tijden en voorlopig is het einde helaas nog niet inzicht zoals gisteren aangekondigd tijdens het persmoment van het kabinet. Graag informeren wij u over de gisteren bekend gemaakte aanvullingen op de steunmaatregelen. Alle reeds eerder bekend gemaakt regelingen kunt u teruglezen hier op onze website.

Uitbreiding TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Vanaf medio november wordt het mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij zullen u informeren zodra het mogelijk is om deze tegemoetkoming aan te vragen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. De aanpassingen op een rij:

 • Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
 • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal de omzetdrempel van 30% niet halen, worden geholpen. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag, gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.
 • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.

Algemene informatie over TVL

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 

 • De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met een percentage vaste lasten per SBI code en een subsidiepercentage van 50%.
 • Berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Het percentage vaste lasten per SBI-code is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • Het aandeel vaste lasten van een bedrijf is minimaal € 3.000 per kwartaal. Dat wordt berekend met de normale kwartaalomzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het minimale subsidiebedrag is €750 euro en het maximale subsidiebedrag is € 90.000 per bedrijf, per kwartaal.
 • Het bedrijf stond voor 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op de vestigingseis zijn een paar uitzonderingen.
 • De TVL is opgedeeld in 3 kwartalen. Een ondernemer kan ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen voor TVL. Deze aanvraagprocedure gaat over kwartaal 4 2020.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

De TVL wordt opgedeeld in 3 kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

 • Kwartaal 4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020. TVL is vanaf medio november 2020 aan te vragen tot en met 29 januari 2021. Via RVO.nl kunt u zich inschrijven voor een update over de opening van TVL Q4 2020 
 • Kwartaal 1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021
 • Kwartaal 2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021

Kan ik gelijk tot en met kwartaal 2 2021 TVL aanvragen?

Nee, dat kan helaas niet. Een bedrijf moet ieder kwartaal via RVO een nieuwe aanvraag voor TVL doen.

De subsidie wordt berekend vanaf 1 oktober 2020. U kunt zich inschrijven voor updates over TVL via RVO.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf maakt in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
 • Op basis van de kwartaalomzet in 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, blijkt dat het bedrijf minimaal €3.000 euro aan vaste lasten in het kwartaal heeft.
 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 5110 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld. Door de uitbreiding van SBI-codes komen hier meer uitzonderingen bij. Dat wordt nog uitgewerkt. Houd deze website in de gaten.
 • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De TVL voor deze periode is tot uiterlijk 29 januari 2021 aan te vragen bij RVO.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2.500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven ook kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Dan kunt u naast het contact opnemen met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs altijd bellen met het KVK adviesteam via 0800 – 2117.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen na 1 oktober 2020

//
Comment0

Indien uw onderneming betalingsproblemen heeft door de coronacrisis dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst, of een eerdere aanvraag verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020. Wanneer het bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen.
Ook begint vanaf 1 januari 2021 de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u 2 jaar de tijd.
Hieronder staat eerst een algemene uitleg over de gevolgen van het einde van het bijzonder uitstel. Daarna behandelen we een aantal specifieke situaties.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel
Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4de kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13de vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.
Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen in 2021 nog niet op tijd betalen? In dat geval dient nagegaan te worden of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld
In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt gedurende 2 jaar van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.
Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. In dat geval proberen wij samen met u en met de Belastingdienst naar een passende oplossing te zoeken.

Invorderingsrente
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Dit is (tijdelijk) verlaagd naar 0,01%. Deze wijziging is ingegaan per 23 maart 2020 en zal gelden tot en met 31 december 2021.  

Belastingrente
Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte door een uitstelregeling pas later is ingediend. Een ander voorbeeld hiervan is wanneer een aanslag tot een hoger bedrag wordt vastgesteld dan waar oorspronkelijk van werd uitgegaan.
Voor aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting geldt als start van de periode 1 juli volgend op het belastingjaar. Dus voor het belastingjaar 2019 was dat 1 juli 2020. Door tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag te vragen, kan belastingrente worden voorkomen c.q. worden beperkt.
 
 
Het tarief van de belastingrente is normaliter 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook het belastingrente percentage is tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze wijziging is ingegaan vanaf 1 juni 2020 met uitzondering van de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting is de verlaging ingegaan per 1 juli 2020. 
Vanaf 1 oktober 2020 wordt de belastingrente weer verhoogd, met één belangrijke wijziging: de belastingrente voor vennootschapsbelasting wordt tot en met 31 december 2021 ook op 4% gesteld, in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%.

De Belastingdienst informeert ondernemers over de nieuwe maatregelen
In september 2020 heeft u ontvangen of krijgt u binnenkort van de Belastingdienst een brief waarin u over het bovenstaande wordt geïnformeerd.
In december 2020 ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staan:

 • een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
 • de voorwaarden van de betalingsregeling
 • het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 ontvangt u een brief van de Belastingdienst, met:

 • een definitief overzicht van uw belastingschuld
 • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Als u vóór 1 januari 2021 al (een deel van) uw belastingschuld wilt aflossen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Wat kunt u nu doen in uw situatie?
Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, en wat dat voor u betekent, hangt af van uw situatie. Kijk hieronder welke situatie op u van toepassing is.

U hebt bijzonder uitstel en dit loopt af vóór 1 januari 2021
Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan vóór 1 oktober 2020 uw bijzonder uitstel te verlengen.
U krijgt in december 2020 een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

U hebt verlenging van uw bijzonder uitstel gekregen
U hebt uitstel van betaling tot 1 januari 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u voldoen.
U krijgt in december 2020 een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

U vraagt vóór 1 oktober 2020 bijzonder uitstel aan en dit loopt af vóór 1 januari 2021
Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan vóór 1 oktober 2020 uw bijzonder uitstel te verlengen. Ook als uw uitstel van 3 maanden nog niet is afgelopen.
U krijgt in december 2020 een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
 

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.
Gezien de vele vragen kan het voorkomen dat u niet direct te woord kan worden gestaan door onze specialisten. In dat geval wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd waarna u zo snel mogelijk
Wordt teruggebeld.
 
Daarnaast wijzen wij u op de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19,
de informatie van MKB Nederland https://www.mkb.nl/corona
en de kamer van koophandel https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers

Verlenging steunmaatregelen tot en met 2021

//
Comment0

Graag informeren wij u over het laatste nieuws aangaande de  belangrijkste maatregelen zoals deze nu bekend zijn. Vorige week heeft het kabinet aangekondigd diverse maatregelen te verlengen tot en met 2021. Wij vermelden in het kort de belangrijkste maatregelen die gelden vanaf 1 oktober 2021.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020

NOW (tegemoetkoming loonkosten)
De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Vanaf half november kan de NOW 3.0 worden aangevraagd me terugwerkende kracht naar 1 oktober.

De belangrijkste wijzigingen:

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak (januari 2021) omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.
 
Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
 
Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.
Meer informatie over belastinguitstel voor ondernemers.

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.
Gezien de vele vragen kan het voorkomen dat u niet direct te woord kan worden gestaan door onze specialisten. In dat geval wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd waarna u zo snel mogelijk
Wordt teruggebeld.
 
Daarnaast wijzen wij u op de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19,
de informatie van MKB Nederland https://www.mkb.nl/corona
en de kamer van koophandel https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers

Deadline voor aanvraag subsidie NOW 2.0 nadert

//
Comment0

Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor (een voorschot op) de tegemoetkoming van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0). Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd.

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Zorgvuldige overweging nodig voor aanvraag NOW 2.0
Sommige organisaties wachten met hun aanvraag tot het laatste moment, zodat de kans groter is dat zij het omzetverlies correct inschatten. Bij de aanvraag moeten werkgevers immers het verwachte omzetverlies doorgeven. UWV baseert het voorschot op die inschatting. Wie bij het omzetverlies een te hoog bedrag opgeeft, moet achteraf geld terugbetalen.
Uiteraard doet een werkgever er goed aan om niet té lang te wachten met de aanvraag en zich goed te laten adviseren over de gevolgen van de aanvraag. Zo is er bijvoorbeeld een sanctie bij ontslag.
Wenst u ondersteuning bij de aanvraag of heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met

Gijs Outmaijer (HR Consultant)
g.outmaijer@debeer.nl
06-14100077

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

Aanvraag TVL

//
Comment0

Graag informeren wij u over het laatste nieuws aangaande de  belangrijkste maatregelen zoals deze nu bekend zijn.

Uit nadere informatie die de RVO beschikbaar heeft gesteld blijkt dat wij als intermediair de aanvraag TVL niet voor u kunnen verzorgen.

De website van het RVO https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl  vermeldt daarover het volgende.

Aanvragen
U vraagt de TVL aan via mijn.rvo.nl. Dit kan van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.
Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. U kunt de subsidie voor uw onderneming alleen zelf aanvragen. U kunt dit niet door een intermediair laten doen.

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

NOW 2.0

//
Comment0

Met de NOW 2.0 komen nu ook de loonkosten van de maanden juni, juli, augustus en september in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bedrijven kunnen een deel van hun loonkosten dus nog 4 maanden langer gecompenseerd krijgen door de overheid, mits ze voldoen aan de subsidievoorwaarden.  

Aanvraag NOW 2.0 
Deze NOW 2.0 subsidie kan aangevraagd worden bij het UWV vanaf 6 juli 2020. Daarbij moet nog steeds minimaal 20% van de omzet (in vergelijking met 2019) zijn  weggevallen. De omzetdaling die hierbij van belang is, moet berekend worden over een periode van 4 maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat de NOW 2.0 wel precies op de NOW 1.0 periode moet aansluiten, indien die ook is aangevraagd.  

Gijs Outmaijer, HR Consultant bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs kan de aanvraag voor NOW 2.0 voor u uit handen nemen. U kunt hem hiervoor én voor alle NOW vragen bereiken op:
g.outmaijer@debeer.nl  
Tel: 06 14 10 00 77 

Voorwaarden NOW 2.0 
– Om in aanmerking te komen moet u als werkgever gedurende 4 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
– U betaalt uw werknemers 100% door.
– U bent als werkgever verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
– U bent verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
– U moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
– Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat u als werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. U legt hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. 
– Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: keer ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. 

Aandachtspunten bij de berekening  
– De verwachte omzet in de 4 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 3, zodat beide cijfers zien op een omzet over 4 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten. 
–  De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren. 
– U gaat uit van de loonsom van maart 2020. Dit is de meest recente maand waarover het UWV de loongegevens heeft. 

Wanneer u een berekening wenst voor uw specifieke situatie neemt dan contact op met uw contactpersoon bij De Beer of met Gijs Outmaijer (g.outmaijer@debeer.nl). 

Betaling NOW 2.0 
De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat het UWV uw aanvraag heeft goedgekeurd. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden. De tweede betaling krijgt u ongeveer 2 maanden daarna. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden. 

Voor welke werknemers vraagt u NOW 2.0 aan? 
De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kunt u dus doorbetalen. Want in de loonsom die die het UWV gebruikt voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. 

Telt het loon van directeur-grootaandeelhouders mee voor de NOW 2.0? 
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is in dienst bij zijn eigen onderneming. Toch wordt zijn loon meestal niet meegenomen in de loonsom voor de berekening van de tegemoetkoming NOW. De meeste directeur-grootaandeelhouders zijn namelijk niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen (WW, Ziektewet en WIA). Zij betalen ook geen sociale premies over hun loon. Alleen loon waarover sociale premies worden betaald, telt mee voor de NOW.  

Wanneer telt het loon van een directeur-grootaandeelhouder wel mee? 
Soms is een directeur-grootaandeelhouder wel verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Dat is wanneer de directeur-grootaandeelhouder niet genoeg aandelen heeft om over zijn eigen ontslag te kunnen beslissen. Deze directeur-grootaandeelhouder betaalt wel sociale premies over zijn loon. Daarom wordt dit loon wel meegenomen in de loonsom voor de berekening van de tegemoetkoming NOW. 

Telt het loon van werknemers boven de AOW-leeftijd mee voor de NOW 2.0? 
Het loon van werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt wordt meegenomen in de loonsom voor de berekening van de tegemoetkoming NOW. Deze werknemers zijn namelijk verplicht verzekerd voor de Ziektewet. Als werkgever betaalt u hiervoor sociale premies over hun loon.  

Ontslagvoorwaarden NOW 2.0 
Loonkostensubsidie die u ontvangt voor werknemers die u om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet u voor 100% terugbetalen. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk.  

Eindafrekening 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als het voorschot hoger is dan 100.000 euro heeft u een accountantsverklaring nodig. Als het voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro is, dan dient u een verklaring van een derde partij laten zien die de omzetdaling bevestigt.

Het UWV doet binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket. 

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

Online bijzonder uitstel van betaling van belastingen aanvragen of verlengen

//
Comment0

Graag informeren wij u over het laatste nieuws aangaande de belangrijkste maatregelen zoals deze nu bekend zijn. Dit bericht staat geheel in het teken van het aanvragen van uitstel voor de betaling van belastingen.

Bent u ondernemer en is uw onderneming in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling van belastingen (laten) aanvragen voor 3 maanden bij de Belastingdienst. Hebt u na die 3 maanden nog langer uitstel nodig? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen.

Hoe werkt het?

Via de navolgende link:
Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen 
 
Inloggen met DigiD
U logt in met uw DigiD. Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan kan een bestuurder, werknemer, of wij zijnde een medewerker van De Beer, inloggen met zijn/haar eigen DigiD.

Online formulier invullen
Nadat is ingelogd, is het mogelijk om het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling’ te openen en in te vullen.
Eerst dient een keuze gemaakt te worden:

 1. voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen

of

 1. het bijzonder uitstel van betaling verlengen

Ad 1 indien wordt gekozen voor uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden dan dient te worden aangegeven voor welke belastingen uitstel wordt gevraagd.

Ad 2 Als wordt gekozen voor verlenging dan dient te worden aangegeven hoe hoog de belastingschuld was toen u voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg:
-A lager dan € 20.000? Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig.
-B € 20.000 of hoger? Bij een totale belastingschuld vanaf € 20.000 moet wel een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd.
 
 
Ad 2 het bijzonder uitstel van betaling verlengen c.q. langer dan drie maanden
Hier kan binnen de periode van drie maanden na het eerste (ad 1)  uitstelverzoek om worden gevraagd.
Bij het verzoek moeten de omstandigheden worden aangeven waardoor de onderneming door de coronacrisis is getroffen en langer uitstel noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de omzetcijfers, opdrachten, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Ook kan aan de hand van recente cijfers aannemelijk worden gemaakt dat de onderneming voorafgaand aan de coronacrisis levensvatbaar was. Tevens moet voor de belastingschuld waar uitstel voor wordt gevraagd voldaan zijn aan de aangifteplicht.

Verbod op dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen
Bij een uitstel van langer dan drie maanden moet de ondernemer verklaren dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen worden mede begrepen winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben.

Bijlagen uploaden
De eventuele verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose kan aan het formulier worden toegevoegd. Hebt u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan is het óók mogelijk om deze als bijlagen meesturen. Er wordt gevraagd deze documenten te uploaden als pdf en toe te voegen aan het online formulier. Maximaal 20 bijlagen kunnen worden toegevoegd.

Wat gebeurt er nadat het eerste verzoek door de Belastingdienst is ontvangen?
In dat geval mag de betaling van de aanslagen voor deze belastingen voor 3 maanden worden uitgesteld. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor uitstel is aangevraagd en die binnen deze termijn van 3 maanden vallen.

Wat gebeurt er nadat het verzoek om verlenging door de Belastingdienst is ontvangen?
In dat geval mag de betaling van aanslagen voor deze belastingen worden uitgesteld. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor verlenging van bijzonder uitstel is aangevraagd. Wanneer een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel wordt ontvangen, geldt dit tot van de Belastingdienst bericht is gekregen dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken. 
Indien aanslagen worden ontvangen voor belastingen waarvoor nog geen bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd? Dan dient voor deze belastingaanslagen apart uitstel te worden aangevraagd. Dat kan ook weer met het online formulier.
Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Ontvangstbevestiging
Nadat het verzoek online is ingestuurd, wordt een digitale ontvangstbevestiging ontvangen.
Ook wordt door de Belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek toegestuurd. Er wordt 1 ontvangstbevestiging per verzoek gestuurd, ook als 1 verzoek is gedaan voor meerdere aanslagen.

Vragen of opmerkingen
Hebt u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Hij of zij helpt u graag verder.

1 2 3 6
Aan de totstandkoming van deze informatie is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat De Beer Accountants & Belastingadviseurs geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Niets van deze informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Lees ook deze artikelen:

Verdere informatie

Wij wijzen u ook op de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijksoverheid-lanceert-qa-coronavirus-voor-ondernemers en op de informatie van MKB Nederland https://www.mkb.nl/corona