info@debeer.nl
(013)-211 64 00
De Beer HR Services
Een nieuwe kracht van
Samen uw toekomstdromen realiseren
Dat is de kracht van

Algemene voorwaarden HR abonnement

Duur
Het HR abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.

Tussentijdse opzegging
Het abonnement kan op ieder moment met een opzegtermijn van 1 kalendermaand worden opgezegd.

Verlenging
Abonnementen worden stilzwijgend verlengd. Aan het eind van iedere periode evalueren wij met u onze dienstverlening.

Kosten

 • t/m 10 werknemers: €49,- per maand
 • t/m 25 werknemers: €59,- per maand
 • t/m 50 werknemers: €59,- per maand
 • t/m 100 werknemers: 79,- per maand

Betaling
Als deelnemer aan het HR abonnement van De Beer betaalt u een vergoeding per jaar of per kalendermaand exclusief omzetbelasting. Deze vergoeding is bij vooruitbetaling verschuldigd binnen veertien dagen na ontvangst van onze factuur. Facturering geschiedt direct na aanmelding en vervolgens telkens direct na verlenging van het abonnement.

Abonnementen gaan in op de eerste dag van de kalendermaand van aanmelding.

Aanvullende voorwaarden

 • De Beer Accountants en Belastingadviseurs heeft het recht het bedrag van het arbeidsrecht abonnement alsmede het gereduceerde uurtarief bij verlenging van het abonnement te wijzigen. De abonnee zal vóór verlenging van het arbeidsrecht abonnement geïnformeerd worden over eventuele prijswijzigingen
 • Op deze overeenkomst zijn voor het overige de algemene voorwaarden van De Beer Accountants en Belastingadviseurs van toepassing, voor zover hiervan in deze voorwaarden niet is afgeweken.

Helpdesk
De helpdesk van het HR Abonnement biedt u ondersteuning bij HR gerelateerde vragen om zodoende te bepalen wat u moet doen en of u een probleem hebt waarvoor verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzakelijk is. Wij bieden deze service aan, omdat wij u natuurlijk graag onze diensten aanbieden als deskundige begeleiding inderdaad gewenst of noodzakelijk is.

 • Het gaat hier om vragen die in een kort tijdsbestek (telefonisch of per e-mail) kunnen worden beantwoord. Indien voorafgaande dossierstudie is vereist, dan valt dit niet onder “gratis” Omtrent eenzelfde casus kan eenmaal de helpdesk worden geraadpleegd.
 • De helpdesk biedt u de mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen over wat u in een bepaalde situatie moet/kunt doen en of u in die situatie deskundige hulp nodig hebt. Vragen met een complexer karakter vallen niet onder het abonnement. Daarbij kan gedacht worden aan vragen over het toepassen van een cao en vragen waarvoor verder onderzoek vereist is.
 • Een schriftelijke terugkoppeling op de vraag is in de regel niet bij het abonnement inbegrepen. Het is in overleg zeker mogelijk een schriftelijke terugkoppeling te verstrekken. Bij de beantwoording van een vraag waarbij de nuances van belang (kunnen) zijn, zal uw contactpersoon aangeven de voorkeur te geven aan een schriftelijke terugkoppeling. Hiervoor wordt het reguliere uurtarief in rekening gebracht.
 • Wanneer geen van onze specialisten direct telefonisch beschikbaar is, kunt u uw contactgegevens achterlaten. U wordt vervolgens zo snel mogelijk teruggebeld.
 • De helpdesk van een HR Abonnement van De Beer HR Services is bereikbaar op kantoordagen van 09.00u tot 17.00u.

Voor meer informatie neem contact op met:

Gijs Outmaijer

06 – 141 000 77
g.outmaijer@debeer.nl