info@debeer.nl
(013)-211 64 00

België desk

Belgium desk

De Beer is gevestigd dicht bij de Belgische grens. Daarmee vormen wij een uitstekende partner voor internationaal georiënteerde ondernemingen en voor ondernemers die zaken doen met België. Zo staan wij u graag bij bij het opzetten van een Belgische vestiging of uw emigratie of remigratie. Denk verder aan het gunstig regelen van een salary split, de sociale verzekeringen en de auto van de zaak. Ook alle andere aspecten van zakendoen in België of met Belgische partners zijn bij ons in goede handen.

Bij grensoverschrijdende trajecten waar verschillende Europese regels en verdragen een rol spelen, werken wij nauw samen met onze internationale partner VGD.VGD is van oorsprong Belgisch en heeft kantoren in verschillende Europese landen. Qua cultuur en werkwijze passen De Beer en VGD prima bij elkaar. Niet alleen richt onze België desk zich op Nederlandse bedrijven die zakendoen met België, ook als u als Belgisch bedrijf overweegt om u in Nederland te vestigen zijn wij graag uw partner. Als u zich op  de Nederlandse markt begeeft krijgt u ondanks de Europese eenwording, te maken met allerlei specifieke regelgeving. Laat u daarom adviseren door een adviseur die goed ingevoerd is in op wat op u afkomt bij het zakendoen in Nederland en die goede contacten met Belgische adviseurs heeft.

Laatste nieuws: Omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting alsnog mogelijk voor Nederbelgen. Lees het artikel hier

The office of De Beer is located close to the Belgian border. This makes us an excellent partner for international companies and entrepreneurs who do business in Belgium. We can help you establish an office there or with relocation. We also advise on favourable salary split arrangements, social insurance and company cars. We are the experts when it comes to doing business in Belgium or with Belgian partners.

We work in close consultation with our international partner VGD on cross-border projects involving different European regulations and treaties. VGD was originally established in Belgium and has offices in various European countries. The culture and methodology of De Beer and VGD are a perfect fit.

Our Belgian desk doesn’t only help Dutch companies who do business in Belgium but also Belgian companies who are planning to open a branch in the Netherlands. When you enter the Dutch market you may discover that certain rules are different, despite European integration. Our specialists are very well-informed on all aspects of doing business in the Netherlands and have an established network of Belgian advisors.

De Beer est situé à proximité de la frontière belge. Cela fait de nous le partenaire idéal pour les entreprises tournées vers l’international et pour les entrepreneurs qui font des affaires en Belgique. Nous nous ferons donc un plaisir de vous assister pour mettre en place une succursale en Belgique ou encore votre émigration et rapatriement. Pensez également à la bonne organisation de la répartition des salaires, à la sécurité sociale et aux voitures de fonction. Tous les autres aspects relatifs aux affaires en Belgique ou avec des partenaires belges peuvent également nous être confiés en toute sérénité.

Pour les dossiers transfrontaliers qui impliquent différentes règles et différents traités européens, nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire international VGD. VGD est une structure d’origine belge et possède des bureaux dans plusieurs pays européens. La culture d’entreprise et la façon de travailler de De Beer et VGD sont parfaitement complémentaires.

Notre bureau en Belgique ne s’occupe pas seulement des entreprises néerlandaises qui font des affaires en Belgique. Si votre société belge envisage de s’installer aux Pays-Bas, nous serons également ravis de travailler à vos côtés. Si vous vous installez sur le marché néerlandais, vous serez confrontés à toutes sortes de réglementations particulières, en dépit de l’unification européenne. Il est donc judicieux de vous faire assister par un conseiller qui connaît bien toutes les exigences relatives aux affaires aux Pays-Bas et qui entretient de bons contacts avec des conseillers belges.