info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Duitsland desk

Germany desk

De Beer is gevestigd in de logistieke hub Tilburg en beschikt al lang over een goed internationaal netwerk. Daarmee vormen wij een uitstekende partner voor internationaal georiënteerde onder-nemingen en voor ondernemers die zaken doen met Duitsland. Zo staan wij u graag bij bij het opzetten van een Duitse vestiging of samenwerking met een Duitse partner.

Bij grensoverschrijdende trajecten waar verschillende Europese regels en verdragen een rol spelen, werken wij nauw samen met onze internationale partner DHPG, de Duitse partner in ons VGD-netwerk.VGD heeft kantoren in verschillende Europese landen. Qua cultuur en werkwijze passen De Beer, VGD en DHPG prima bij elkaar en zo kunnen wij u uitstekend ondersteunen bij uw internationale activiteiten. Niet alleen richt onze Duitsland desk zich op Nederlandse bedrijven die zakendoen met Duitsland, ook als u als Duits bedrijf overweegt om u in Nederland te vestigen zijn wij graag uw partner. Als u zich op de Nederlandse markt begeeft krijgt u ondanks de Europese eenwording, te maken met allerlei specifieke regelgeving. Denk aan salary split, sociale verzekeringen en de auto van de zaak. Laat u daarom adviseren door een adviseur die goed ingevoerd is in op wat op u afkomt bij het zakendoen in Nederland.


De Beer has an office in the logistical hub of Tilburg and has built up a large international network over the years. This makes us an excellent partner for international companies and entrepreneurs who do business in Germany. We can help you establish an office in Germany or advise on joint ventures with German partners.

For cross-border projects involving different European regulations and treaties, we work in close consultation with our German VGD network partner, DHPG. VGD has offices in various European countries. The culture and methodology of De Beer and VGD are a perfect fit which means that we can effectively support you with your international activities.

Our German desk does not only help Dutch companies who do business in Germany but also German companies who are planning to open a branch in the Netherlands. When you enter the Dutch market you may discover that certain rules are different, despite European integration. We can advise on salary split arrangements, social insurance and company cars. Our specialists are very well-informed on all aspects of doing business in the Netherlands.

 

De Beer hat seinen Sitz am Logistik-Knotenpunkt Tilburg und verfügt schon seit vielen Jahren über ein gutes internationales Netzwerk. Damit sind wir der ideale Partner für international orientierte Unternehmen und Unternehmer, die geschäftlich in Deutschland zu tun haben. Gern unterstützen wir Sie bei der Gründung eines deutschen Standorts oder bei der Zusammenarbeit mit einem deutschen Partner.

Für grenzüberschreitende Projekte, bei denen verschiedene europäische Gesetze und Abkommen eine Rolle spielen, arbeiten wir eng mit unserem internationalen Partner DHPG, dem deutschen Partner in unserem VGD-Netzwerk, zusammen. VGD hat Niederlassungen in mehreren europäischen Ländern. In Sachen Firmenkultur und Arbeitsweise passen De Beer, VGD und DHPG wunderbar zusammen, und deshalb können wir Sie bei Ihren internationalen Aktivitäten hervorragend unterstützen.

Unser Desk Deutschland richtet sich nicht nur an niederländische Unternehmen, die geschäftlich in Deutschland zu tun haben. Auch wenn Sie als deutscher Unternehmer mit dem Gedanken spielen, sich in den Niederlanden niederzulassen, sind wir gern als Partner für Sie da. Beim Eintritt in den niederländischen Markt werden Sie trotz der europäischen Einigung auf allerlei spezifische Vorschriften stoßen. Man denke in diesem Zusammenhang nur an einen „Salary Split“, die Sozialversicherung und den Firmenwagen. Lassen Sie sich daher von einem Fachmann beraten, der sich in Sachen Geschäftstätigkeit in den Niederlanden gut auskennt.