info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Onze diensten

De kracht van De Beer

Bij De Beer leveren we op een hoog niveau prima prestaties aan onze cliënten.

We verrichten controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten voor onze relaties in nagenoeg alle sectoren van het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening en non-profitorganisaties. Bij De Beer leveren we op een hoog niveau prima prestaties aan onze cliënten. Veelal wordt dit gerealiseerd door onderlinge samenwerking waarbij, afhankelijk van de situatie of probleemstelling, één of meerdere diensten naar voren worden geschoven.

Daarom bieden wij onze cliënten graag het integrale dienstenpakket aan. Wij signaleren de ontwikkelingen en vertalen die naar uw situatie, zien mogelijke problemen en kansen. Om uiteindelijk samen met u tot een optimaal resultaat te komen. De Beer-specialisten zijn breed geïnteresseerd, deskundig, creatief en vasthoudend, kennen hun cliënt, kunnen goed luisteren en hebben altijd de pragmatische oplossing hoog in het vaandel.

MEER INFO

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of wanneer u een afspraak wilt maken met één van onze specialisten. Bel ons of vul het contactformulier in. Dan nemen wij contact met u op.

(013) 211 64 00

 

 

Accountancy

Iedere ondernemer of onderneming heeft behoefte aan goede managementinformatie. Met behulp van deze informatie is hij of zij in staat de onderneming te sturen/beheersen. Dit is voor het MKB niet anders dan voor grotere (controleplichtige) ondernemingen. De jaarrekening is veelal niet het eindpunt maar het startpunt van de verdere dienstverlening. Samen met de ondernemer bespreken en analyseren wij de informatie, adviseren en begeleiden de ondernemer en kijken met hem of haar naar de toekomst.

Bedrijfseconomisch advies

Vanaf de start van uw onderneming loopt u tegen vraagstukken aan waarbij uw accountant een professionele partner is die u kan helpen om antwoorden te vinden en het “juiste besluit” te nemen. De Beer Accountants & Belastingadviseurs helpt u bij het opstellen van een ondernemingsplan of een prognose, het doorrekenen van investeringsplannen, het maken van een liquiditeitsprognose en het begeleiden van een financieringsaanvraag. Ook voor advies en begeleiding bij het aanvragen van subsidies staan wij voor u klaar.

Belastingadvies

Het belastingrecht is een beweeglijk werkterrein. De fiscale regels veranderen voortdurend en ook de interpretatie daarvan door rechters en belastingdienst zorgt voor een permanente ontwikkeling. Zoals ieder ander wordt ook de ondernemer geacht de wet en de spelregels te kennen, maar het is allerminst eenvoudig om steeds te weten wat de fiscale regels zijn en hoe ze moeten worden toegepast. De Beer neemt u die zorg voor een deel uit handen. Wij kennen de (veranderende) kaders van de wet en zien het als een uitdaging om daarbinnen de mogelijkheden te benutten.

Estate planning

Heel veel gebeurtenissen in uw leven hebben, misschien wel zonder dat u zich daarvan bewust bent, juridische en fiscale gevolgen. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of trouwen, kinderen krijgt, gaat schenken of een bedrijf start of gaat overdragen. Maar ook als u gaat scheiden of overlijdt. Daarom zijn wij bij De Beer graag goed op de hoogte van de persoonlijke situatie van onze cliënten. Want alleen dan kunnen wij tot een goed advies komen waarmee u uw wensen kunt realiseren.

P&O

Alle ondernemers met personeel in dienst hebben te maken met een steeds groter wordende diversiteit aan wet- en regelgeving. Deze ontwikkeling vraagt om advisering op maat. De Beer komt aan deze vraag tegemoet door advisering op het gebied van personeel en organisatie aan te bieden. Deze dienstverlening richt zich op alle P&O-gerelateerde vraagstukken. Bijvoorbeeld ten aanzien van aanname en ontslag van werknemers, arbeidsrechtelijke zaken, ziekteverzuim en reïntegratie, beloningskwesties en andere arbeidsvoorwaarden.

Audit

Vanuit De Beer Audit B.V. verzorgen wij onze dienstverlening op het gebied van assurance; wettelijke controle-opdrachten, maar ook alle overige assurance-opdrachten zoals vrijwillige controle- en beoordelingsopdrachten. Het vergunningenstelsel binnen de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is in 2008 in werking getreden. Deze wet vereist dat accountantsorganisaties die wettelijke controleopdrachten verrichten, beschikken over een vergunning. De Beer Audit B.V. heeft, na uitgebreide kwaliteitstoetsing, van de vergunningverstrekker, Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Wta vergunning verkregen.

Corporate Finance

Wij verlenen al langer adviesdiensten op het gebied van corporate finance. Als onze klanten advies zoeken bij de koop- of verkoop van een onderneming, als er een due diligence onderzoek uitgevoerd moet worden of als er een bedrijfswaardering gevraagd wordt, dan verzorgen wij dat. Voortaan gebeurt dit onder de naam De Beer Corporate Finance. Een nieuwe naam voor een vertrouwde dienstverlening.

Btw

Iedere ondernemer heeft met btw te maken. De btw-regelgeving blijft echter complex. Naast het verzorgen van uw btw-aangiften, kunt u bij De Beer ook terecht voor nationale en internationale btw-vraagstukken en de optimalisatie van uw btw-positie. Op het gebied van overdrachtsbelasting en btw bij onroerend goed helpen onze specialisten u graag verder. Heeft u behoefte aan btw-advies of wilt u een afspraak maken voor een kennismaking, neem dan contact op met Marcel Scherrenburg.

Salarisadministratie

De Beer begrijpt dat de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de loonstrook van groot belang is en dat u daar, als ondernemer, niet over wilt twijfelen. De Beer neemt die zorg volledig uit handen. Wij verzorgen voor u de volledige salarisadministratie, inclusief de jaaropgaven voor u en uw medewerkers en bijbehorende meldingen naar pensioenfondsen en andere instanties. Voor vragen over loonkosten, CAO’s en sociale wet- en regelgeving kunt u ook bij ons terecht.