info@debeer.nl
(013)-211 64 00
Estate Planning
Dat is de kracht van
Uw toekomst, onze zorg
Dat is de kracht van

Trouwen, samenwonen, kinderen, bedrijfsopvolging, echtscheiding of overlijden. Iedere leuke of verdrietige gebeurtenis in een mensenleven heeft gevolgen voor samenstelling van uw vermogen.

Estate Planning houdt zich bezig met de juridische en fiscale gevolgen en mogelijkheden van overdracht van uw vermogen, waarbij het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, het schenkingsrecht en het fiscaal recht allemaal een prominente rol spelen . Bij de overdracht van vermogen gaat het echter om meer dan de verdeling van geld en waardevolle bezittingen. Uw wensen, uw normen en waarden staan voor ons hierbij voorop.

Uw toekomst, onze zorg. 

Dat is de kracht van De Beer.


Samenleven
Er zijn verschillende vormen waarin u met uw partner kunt samenleven. Zo kunt u samenwonen zonder getrouwd te zijn, of een geregistreerd partnerschap of een huwelijk aangaan. De keuze hiertussen heeft verschillende gevolgen, zowel juridisch als fiscaal. De belangrijkste factor bij deze keuze is waar u zich gevoelsmatig het prettigst bij voelt.

Meer informatie


Testament
Hoe en aan wie uw vermogen bij uw overlijden vererft, is afhankelijk van uw situatie en van wat u heeft vastgelegd in een testament. Wanneer u geen testament heeft opgesteld dan vererft uw vermogen volgens het wettelijk erfrecht. Wie uw erfgenamen dan zijn, hangt af van uw situatie. In een testament legt u uw wensen vast met betrekking tot de vererving van uw vermogen, waarbij ook de fiscale gevolgen een belangrijke rol spelen.

Meer informatie


Schenken
Het overdragen van vermogen met de warme hand geeft meestal veel voldoening. Zo kunt u direct zien waar uw schenking aan besteed wordt. Naast deze voldoening kan het doen van schenkingen ook fiscaal voordeel bieden doordat u gebruik maakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. 

Meer informatie


Bedrijfsopvolging
U drijft uw onderneming met veel passie en plezier. Het is daarnaast verstandig om tijdig na te denken over de opvolging in uw onderneming. Wie wilt u dat het stokje overneemt als u het rustiger aan wilt gaan doen of helemaal wilt stoppen? Wij kunnen u begeleiden bij het traject dat een bedrijfsopvolging met zich meebrengt.

Meer informatie


Executele 
Een volledige en zorgvuldige afwikkeling van uw nalatenschap is erg prettig voor uw nabestaanden. U kunt in uw testament een executeur benoemen die uw nalatenschap afwikkelt. Wij kunnen als onafhankelijke adviseur deze taak voor u op ons nemen en de afwikkeling van begin tot eind begeleiden op basis van uw testament, uw vermogen en uw specifieke situatie.
Meer informatie


Internationaal
Estate planning heeft betrekking op uw gehele vermogen, wereldwijd. Ook uw vermogen in het buitenland, bijvoorbeeld onroerend goed, zal bij uw overlijden in de Nederlandse heffing betrokken worden. Daarnaast bestaat de kans dat het betreffende land eveneens het aldaar gelegen vermogen belast met erfbelasting.

Meer informatie


Levenstestament
Stel dat u door ziekte of een ongeval niet meer zelf kunt handelen. Wie neemt dan de beslissingen namens u? Welke wensen en ideeën dient diegene hierbij in acht te nemen? Deze zaken kunt u vastleggen in een levenstestament. Zo kunt u in zekere mate de regie in handen houden, ondanks dat de uitvoering bij een ander komt te liggen.
Meer informatie


Estate Planningsscan
Zijn uw huwelijkse voorwaarden en/of testamenten langer dan 5 jaar geleden opgesteld. Of verwacht u een (ingrijpende) verandering in uw persoonlijke en/of zakelijke situatie? Dan nodigen wij u van harte uit om een Estate Planningsscan te laten uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze Estate Planner Gijs Cox. 

Gijs Cox

(013) 211 64 51
g.cox@debeer.nl