info@debeer.nl
(013)-211 64 00
Estate Planning
Dat is de kracht van
Uw toekomst, onze zorg
Dat is de kracht van

Samenleven

 

 

 

 

 

Er zijn verschillende vormen waarin u met uw partner kunt samenleven. Zo kunt u samenwonen zonder getrouwd te zijn, of een geregistreerd partnerschap of een huwelijk aangaan. De keuze hiertussen heeft verschillende gevolgen, zowel juridisch als fiscaal.

De belangrijkste factor bij deze keuze is waar u zich gevoelsmatig het prettigst bij voelt.

Wanneer u (nog) niet wilt trouwen kan het opstellen van een samenlevingscontract belangrijke voordelen bieden. De afspraken die u vastlegt zijn bindend en zorgen voor duidelijkheid. Daarnaast kan een samenlevingscontract voordelen bieden op fiscaal gebied alsmede op pensioengebied.

Met elkaar in het huwelijksbootje treden, brengt automatisch meer rechten en plichten jegens elkaar met zich mee. Op fiscaal gebied heeft u automatisch recht op de hoge partnervrijstelling bij overlijden.

Het standaard basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht hield tot 1 januari 2018 een algehele gemeenschap van goederen in. Vanaf 1 januari 2018 geldt als basisstelsel een beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd houdt dit stelsel in dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk door de echtelieden wordt opgebouwd gemeenschappelijk vermogen vormt. Voor-huwelijksvermogen en vermogen verkregen uit erfenissen en schenkingen blijft privévermogen.

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u afwijken van de wettelijke regelingen.

Wij bespreken graag met u uw wensen de mogelijkheden met u. Daarnaast brengen wij graag de juridische en fiscale gevolgen van uw huidige huwelijkse voorwaarden in beeld.

Voor meer informatie neem contact op met:

Gijs Cox

(013) 211 64 51
g.cox@debeer.nl