info@debeer.nl
(013)-211 64 00
Estate Planning
Dat is de kracht van
Uw toekomst, onze zorg
Dat is de kracht van

Testament

 

 

 

 

Hoe en aan wie uw vermogen bij uw overlijden vererft, is afhankelijk van uw situatie en van wat u heeft vastgelegd in een testament. Wanneer u geen testament heeft opgesteld dan vererft uw vermogen volgens het wettelijk erfrecht. Wie uw erfgenamen dan zijn, hangt af van uw situatie.

In een testament legt u uw wensen vast met betrekking tot de vererving van uw vermogen, waarbij ook de fiscale gevolgen een belangrijke rol spelen.

Naast het vastleggen van uw wensen, kunt u door middel van het opstellen van een testament ervoor zorgen dat uw erfgenamen mogelijk minder erfbelasting verschuldigd zijn over uw vermogen dan wanneer u geen testament heeft.

Daarnaast kunt u met een testament ervoor zorgen dat uw onderneming zo fiscaal vriendelijk mogelijk vererft aan uw beoogde opvolger(s) en kunt u beschermende maatregelen nemen wat betreft de vererving van uw vermogen aan uw (minderjarige) kinderen.

Graag bespreken wij met u uw wensen met betrekking tot de vererving van uw vermogen of maken wij een scan van uw huidige testament waarbij we de juridische en fiscale gevolgen van een overlijden in kaart brengen.

Voor meer informatie neem contact op met:

Gijs Cox

(013) 211 64 51
g.cox@debeer.nl