info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Update: nadere ontwikkelingen bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

Geachte relatie,

Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming na 1 oktober 2021

In onderstaande update gaan wij in op de regeling van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden, zoals die per heden, 6 oktober 2021 geldt.

Deze regeling is voortdurend in ontwikkeling en aan aanpassingen onderhevig. Daarnaast is de regeling ingewikkeld en is de uitleg van de Belastingdienst op sommige punten onduidelijk en/of onvolledig.

Voor een actuele stand van zaken, kan ook altijd contact met ons worden opgenomen.

 

Situatie vanaf 1 oktober

De regeling van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is zoals eerder bericht per 1 oktober 2021 geëindigd.

Vanaf 1 oktober 2021 dienen in beginsel de nieuwe betalingsverplichtingen weer tijdig te worden voldaan.

Indien de nieuwe betalingsverplichtingen niet tijdig worden nagekomen, kan namelijk het uitstel voor de gehele belastingschuld vervallen.

Gezien de complexheid van de regeling raden wij u aan om bij twijfel of het een nieuwe betalingsverplichting betreft, contact met ons op te nemen.

Voor de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, komt een aparte betalingsregeling. Deze belastingschuld kan vanaf 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2027 in 60 maandelijkse termijnen worden betaald.

Onder strenge voorwaarden ook tijdelijk uitstel nieuwe betalingsverplichtingen periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022

Echter, nieuw is dat indien het ook echt niet mogelijk is om na 1 oktober 2021 aan de nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen, een beroep kan worden gedaan op een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming.

Met de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming hoeft u van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 niet aan de nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen en lopen deze belastingschulden mee in de speciale betalingsregeling voor de belastingschulden.

De voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn vrij streng. Bovendien dient dit uitstel per brief, tezamen met een verklaring, te worden aangevraagd.

In de schriftelijke verklaring dient aannemelijk te worden gemaakt dat:

  • De bestaande betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis;
  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  • De betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip zijn opgelost;
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Is de totale belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzondere uitstel plus de schuld die u hebt opgebouwd vanaf 1 oktober 2021 hoger dan € 20.000, dan dient een verklaring van een derde deskundige te worden bijgevoegd.

Bij een lagere belastingschuld dan € 20.000 volstaat een eigen verklaring.

Gezien bovengenoemde eisen is het raadzaam om enkel van deze regeling gebruik te maken indien u daadwerkelijk niet in staat bent om de nieuwe betalingsverplichtingen na te kunnen komen.

 

Vragen?
Heeft u vragen?. Kijk ook op de website

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/

Daar vindt u informatie over de Coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Uiteraard kunt u de vragen ook stellen aan uw contactpersoon bij De Beer. Wij helpen u graag verder.