Beerberichten

Standpunten fiscus BTW ‘short stay’ verhuur woningen bekend

Bij verhuur van een woning is geen omzetbelasting verschuldigd. De omzetbelasting op de aankoop of een verbouwing die u laat uitvoeren aan uw verhuurde pand, is dan ook niet verrekenbaar. Als een woning echter kortdurend verhuurd wordt (kortgezegd: < 6 maanden) is echter 9% omzetbelasting verschuldigd.

Nieuwsbericht: standpunten fiscus BTW short stay verhuur woningen bekend gemaakt


Bij verhuur van een woning is geen omzetbelasting verschuldigd. De omzetbelasting op de aankoop of een verbouwing die u laat uitvoeren aan uw verhuurde pand, is dan ook niet verrekenbaar.
 

Als een woning echter kortdurend verhuurd wordt (kortgezegd: minder dan 6 maanden) is 9% omzetbelasting verschuldigd. Daardoor kan de in rekening gebrachte omzetbelasting op de aankoop of een verbouwing wel worden verrekend. Deze exploitatievorm staat in de praktijk bekend als ‘short stay verhuur’.  

Omdat de exploitatie door middel van short stay verhuur per saldo tot een lagere omzetbelastingdruk leidt én herziening van omzetbelasting bij niet-ingrijpende verbouwingen wettelijk niet geregeld is, worden deze exploitatievormen door de Belastingdienst kritisch benaderd.  

De Belastingdienst stelt vragen bij de uitvoering van deze exploitatiemodellen en in procedures wordt het oordeel van de rechter gevraagd over verschillende elementen die daarbij aan de orde zijn, waaronder de positie van de gebruikers/huurders en de wijze waarop aan de exploitatie feitelijk uitvoering is gegeven (waaronder de overeenkomst en afspraken over klein onderhoud). 

Naar aanleiding van een Woo-verzoek (voorheen ‘WOB’) is in een drietal stukken ‘het uitvoerings-beleid’ openbaar gemaakt. De stukken beschrijven hoe de fiscus omgaat met deze exploitatievorm.  

Op onze website zullen we verder ingaan op deze gehele problematiek. Speelt deze problematiek in de tussentijd bij u, neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

Bronvermelding

(1) – https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2023/09/12/1e-deelbesluit-woo-verzoek-omzetbelasting-en-short-stay

(2) – https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2023/09/18/2e-deelbesluit-woo-verzoek-omzetbelasting-en-short-stay

(3) – https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2023/09/20/3e-deelbesluit-woo-verzoek-omzetbelasting-en-short-stay