info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Klachtenregeling

“Een klacht is een uiting van een verwachting waaraan niet is voldaan.”

Indien de uitvoering van de werkzaamheden niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan dit aanleiding zijn tot klachten. Die kunnen komen van zowel de bij de uitvoering betrokken personen alsook van onze opdrachtgevers en eventuele belanghebbende derden. De Beer kent daarom een klachtenregeling.
Indien u hierover informatie wenst, kunt u zich wenden tot Hanny van Hoek.  Zij is telefonisch bereikbaar op (013) – 211 64 12.

Naast de klachtenregeling beschikt De Beer ook over een klokkenluidersregeling.

Volgens art. 32 van de Verordening AccountantsOrganisaties (VAO) dient De Beer Accountants en Belastingadviseurs te beschikken over een klokkenluidersregeling.
Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van De Beer Accountants en Belastingadviseurs B.V. of De Beer Audit B.V., dan wel haar medewerkers, kan gebruik worden gemaakt van de klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregeling is dat de klokkenluidersregeling op basis van anonimiteit plaats kan vinden.

Voor het gebruikmaken van deze procedure kunt u zich wenden tot Hanny van Hoek (013 – 211 64 12). Uw melding per email of telefoon zal anoniem in behandeling worden genomen.