Datum: 12 april 2022

Inmiddels heeft ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in haar activiteitenplan 2022 opgenomen dat duurzaamheidsverslaggeving een belangrijke ontwikkeling is en dat onderzoek en samenwerking gewenst is, ook voor dienstverlening aan MKB-ondernemers.

Voor MKB-ondernemingen heeft de CSRD namelijk directe invloed, zo stelt de NBA: “De energietransitie raakt direct de balans en winst-en-verliesrekening. Zo zal de verplichting dat onder meer kantoorpanden en winkels vanaf 2023 maximaal een C-label moeten hebben, kunnen leiden tot afwaardering van deze panden. Of tot aanzienlijke investeringen voor bedrijven. Hier ligt, met name voor de accountant in het mkb, ook een belangrijke rol vanuit de natuurlijke adviesfunctie.”