Beerberichten

Dtv Nieuws: verbinding maken in een gefragmenteerde samenleving

De nieuwe mediawet staat in de steigers. Vanaf 1 januari 2027 gaan de 240 Nederlandse lokale omroepen over in 80 streekomroepen. Eric Horvath, directeur-bestuurder van Dtv Nieuws, werkte mee aan de totstandkoming van de wet. Hij vertelt over het veranderde medialandschap en de uitdagingen voor Dtv Nieuws en andere de lokale omroepen in Nederland.
Eric Horvat in de studio van Dtv Nieuws.
Eric in de studio van Dtv Nieuws

Toen Eric midden jaren ’90 Massacommunicatie studeerde aan de universiteit van Nijmegen zag het medialandschap er heel anders uit dan we nu gewend zijn. Eric: “Naast Nederland 1 en 2 en Radio 1 tot en met 4 had je alleen de lokale omroepen. Dat was vooral goedbedoeld vrijwilligerswerk. Ik zag er een kans in en maakte er het onderwerp van mijn afstudeerscriptie van: ‘hoe kan het imago van de lokale omroep omhoog?’. Ik bedacht een plan, pitchte mijn idee aan Maasland TV en werd gevraagd om het uit te voeren. Ik was destijds derde of vierde betaalde kracht van wat toen Maasland TV heette. Vandaag werken we met dertig betaalde professionals aan de berichtgeving vanuit Oss, ’s-Hertogenbosch en Maashorst (Uden).”

Lokale oproepen nemen heft in eigen handen: hervorming van onderop

In het huidige complexe medialandschap is professionalisering van de lokale omroepen noodzakelijk om bestaansrecht te houden, weet Eric. Daar is geld voor nodig, maar ook een stevige organisatie waarmee je in staat bent goede, objectieve journalistiek te bedrijven. Dat kan alleen als je groter wordt en dus gaat samenwerken in een streekomroep. Eric: “We zagen als sector dat we moesten hervormen. Die beweging is van onderop ingezet. We hebben een moedig plan gemaakt en zijn daarmee naar Den Haag gestapt. Moedig, omdat we met de streekomroepen fuseren naar één derde van de huidige omvang. Het is vrij uniek dat een sector dat zelf in gang zet. Voormalig staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu heeft samen met een werkgroep betrokken organisaties hard gewerkt om de stelselwijziging te realiseren.”

Zichtbaar blijven in een complex medialandschap

De komende jaren staan in het teken van het samenvoegen van kleine omroepen. Toch is dit volgens Eric niet de grootste uitdaging waar ze voor staan. Hij vertelt: “Hoe we zichtbaar blijven in het snelle, vluchtige en complexe medialandschap van nu is een veel grotere uitdaging. We zitten in de broekzak van onze lezer en kijker – dat is een kans – maar er schuilt natuurlijk ook gevaar in. Het aanbod kanalen is enorm en sociale media zijn tegenwoordig alles behalve objectief. Als je eenmaal iets van één politieke partij hebt geliked, krijg je alleen nog informatie over die specifieke politieke partij. Wij willen, en moeten vooral, hier een tegengeluid aan geven met genuanceerde verhalen. Verhalen waarin alle kanten aan bod komen. De voor- en tegenstanders, de winnaars en verliezers, zowel links als rechts. Wij gaan niet voor de kliks, maar voor een compleet verhaal waarin verschillen er mogen zijn. Je hebt een platform nodig dat ieders stem laat horen, zodat we elkaar in deze samenleving blijven begrijpen. Dat is de basis van onze democratie.”

Objectiviteit en toewijding

“We zijn in dat opzicht ook een verbindende factor”, vertelt Eric. “Wij werken met veel vrijwilligers en hebben een netwerk van zo’n vijftig burgercorrespondenten. We zitten in de haarvaten van de samenleving. Wat zij zien en horen op de voetbalclub, op school of in hun buurt, dáár gaat het om. Dat de postbode in Vorstenbosch na veertig jaar met pensioen gaat, dat zijn de mooie verhalen. Hierover krijgen we echt geen persbericht van PostNL”, vertelt Eric lachend. “Maar dit is wél belangrijk. Net als politieke ontwikkelingen, wat er op de weg gebeurt en de prestaties van de lokale voetbalclub. We zijn opbouwend kritisch en willen een verbinder zijn in onze diverse samenleving.”

Oog voor zowel klein als groot nieuws

De Beer Accountants & Belastingadviseurs voert voor Dtv Nieuws de jaarlijkse audit uit, ten behoeve van het Commissariaat voor de Media. Eric: “De Beer is altijd constructief kritisch, zoals het hoort. Ze zijn een financiële onafhankelijke partij, zoals wij als journalistiek platform objectief zijn. Ik denk dat dit mijn drive in het vak is: ik wil met objectieve journalistiek iets toevoegen aan de samenleving. En hoewel ik gewoon op de loonlijst sta, voelt Dtv soms wel een beetje als mijn zaak, mijn kindje. Ik strijd ervoor.”