Beerberichten

Legent beschermt vermogen bij faillissement

Een faillissement. Daar wil je als ondernemer niet aan denken. Je moet je medewerkers, leveranciers en klanten vertellen dat de samenwerking abrupt stopt. Bovendien ontdek je meestal dat je alles in één keer kwijt bent: je opgebouwde vermogen, pensioen en zelfs je spaargeld. Dit was toch veilig ondergebracht in de holding? In de praktijk blijkt dat deze structuur soms onvoldoende zekerheid geeft.

Jeroen Schellekens van Legent beet zich vast in deze materie. “Helaas weet ik er alles van uit eigen ervaring. Hoewel we gelukkig geen grote schulden hebben achtergelaten, ging ons familiebedrijf failliet. Dan ontdek je dat er een complex ingericht woud van regeltjes bestaat en een holdingstructuur niet altijd voldoende bescherming biedt. Dat ervaren helaas elk jaar tal van ondernemers.” Hij vervolgt: “En curatoren zijn tegenwoordig ware specialisten. Dat komt omdat tijdens de kredietcrisis het aantal faillissementen meer dan verdubbelde. Dit terwijl de rechtbanken alleen nog maar beroepscuratoren benoemden. Zij leggen direct de vinger op de zere plek, zijn zeer gemotiveerd om het actief van de failliete boedel actief te maximaliseren en schieten makkelijk op overeenkomsten tussen de holding en werkmaatschappijen.” Vanuit dat perspectief en de discontinuïteit die dan ontstaat, onderzochten Jeroen en zijn partners hoe overeenkomsten moeten zijn opgesteld.

Veilige haven

Ze ontwikkelden een aanpak en een oplossing waarmee ze een veilige haven creëren voor ondernemers. Jeroen: “Dat doen we binnen de regels, uiteraard. Hierdoor zorgen we ervoor dat de schade bij een faillissement beperkt blijft. Dat het opgebouwde vermogen, pensioen en spaargeld in de holding goed beschermd zijn. Daarbij komt de ondernemer na de bank, maar vóór de curator, de belastingdienst en het UWV. Bovendien zit de ondernemer zelf aan het stuur voor een eventuele doorstart.”
De aanpak van Legent is doordacht. “Belangrijk is dat je als ondernemer je dak repareert voordat het slecht weer wordt. Daar
helpen wij bij. We bieden daarvoor de procesmatige aanpak SAFE aan. Scannen, Aanpakken, Finetunen en Excelleren. Het begint met een laagdrempelige risicoscan en een uitgebreide analyse van de bestaande BV-structuur. Daarbij onderzoeken we welke risico’s een bedrijf loopt, welke kansen een ondernemer onbenut laat en wat een onverhoopt faillissement voor hem of haar persoonlijk betekent. In een persoonlijk gesprek lichten we dat vervolgens uitvoerig toe en kijken we direct welke acties mogelijk zijn.”

Bundeling kennis en pakket maatregelen

Jeroen vervolgt: “We bundelen daarbij kennis op juridisch, economisch en bedrijfskundig vlak en komen tot een compleet pakket aan maatregelen, zoals interne herstructureringen en een structuuroptimalisatie. Dat geheel zorgt ervoor dat de belangen van de holding te allen tijde veilig worden gesteld.” Hij legt uit wat daarbij nodig is. “Ons doel is om een ondernemer een optimale uitgangspositie te geven op het moment dat de curator onverhoopt op de stoep staat. Uitgangspunt daarbij is dat we de belangen van de holding waarborgen en daarmee de belangen van alle betrokkenen, inclusief de werkmaatschappijen. We stellen daarvoor slimme aktes op. Daarbij leggen we afspraken vast tussen alle partijen in de groep. Dit kan een ondernemer zelf regelen zonder dat deze daarvoor naar de bank hoeft, fiscale eenheden moet verbreken of andere herstructureringen moet doorvoeren. Met de akten die wij opstellen brengen we een interne financieringsfilosofie aan binnen de ondernemingsstructuur. Hierdoor is het vermogen optimaal beschermd en kan de ondernemer zijn vorderingen op de failliete werkmaatschappij met voorrang verhalen mocht het onverhoopt fout gaan.”

Grote en kleine bedrijven

Soms betekent dit dat Legent wel 400 aktes opstelt. “Ja, we hebben klanten met wel 100 vennootschappen. Dan zit je zo aan 400 aktes. Menselijk gezien zijn deze bijna niet te maken. Daarom investeerden we fors in automatisering. Daarbij halen we de brongegevens rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel en verwerkt ons geavanceerde systeem op basis van algoritmes deze gegevens en stellen we aktes op die gegarandeerd foutloos zijn. Tegelijkertijd bieden we starters of ondernemers met een bedrijfsomzet tot € 1 miljoen een aangepaste dienstverlening om ze optimaal te beschermen. Hun structuur is eenvoudiger, waardoor het traject minder intensief is en minder tijd vraagt. De kwaliteit is uiteraard altijd gewaarborgd.”

Meer info: www.legent.nl

Dit artikel is geplaatst in Beerbericht 4-2021.
Lees hier het hele Beerbericht in PDF