Beerberichten

Regio zet in op duurzame energie, klimaatadaptatie en circulariteit

De media staan er bol van, de politiek  worstelt er mee: duurzaamheid. Ook ondernemers twijfelen soms: investeren of juist nog even wachten? In een vierdelige serie belichten we dit onderwerp van diverse kanten om te ontdekken hoe duurzaamheid ook kansen biedt.

Datum: 20 maart 2022

Door: Fridy Duterloo


De internationale politiek vergaderde er al vele weken over, onlangs nog tijdens de top in Glasgow. Ook nationaal en zelfs regionaal is de politiek ervan overtuigd dat het anders moet. Duurzamer en circulair. Wethouder Gerard Bruijniks van gemeente Loon op Zand licht de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS) toe die dat mogelijk maakt. Vincent van Rijsewijk legt uit hoe Midpoint Brabant helpt om daarbij ook circulair stappen te zetten.

Wethouder Bruijniks: “De plannen van de regionale strategie moeten in 2030 gerealiseerd zijn. Dat betekent dat we dan zijn overgestapt op duurzame warmtebronnen en we onze omgeving hebben aangepast aan de klimaatverandering. Dat is een groot en ingewikkeld proces. Een uitdaging die we in de regio Hart van Brabant met 9 samenwerkende gemeenten, 3 waterschappen en de provincie ondersteunen. Om op duurzame wijze energie op te wekken, hebben we besloten om vooral te zoeken naar locaties in de regio waar vraag en aanbod samenkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor industrieterreinen. Daar zijn veel bedrijfspanden waar men zonnepanelen op kan leggen en er is ruimte om de benodigde 50 windmolens te plaatsen. We hebben zo’n 8 hubs (energieknooppunten) in de regio aangewezen om dat mogelijk te maken.”

Samen uitdaging aangaan

De wethouder vervolgt: “We willen graag dat inwoners en ondernemers betrokken zijn én mee willen werken om de transitie te
realiseren. Het streven is dan ook dat minimaal 50 procent van alle zonnepanelen en windmolens in 2030 particulier eigendom
is. Zo realiseren we samen deze enorme uitdaging. Daarom is het ook geweldig dat we onlangs een samenwerkingsovereenkomst tekenden met een vertegenwoordiging van alle 14 energiecoöperaties die onze regio rijk is. Zij hebben al veel ervaring met het betrekken van inwoners en vormen een uniek kennisplatform. Als overheid faciliteren we ondernemers en inwoners graag bij het voorbereiden en doorlopen van de ruimtelijke procedures die komen kijken bij het realiseren van de hubs, het leggen van panelen en plaatsen van windmolens. Gemeenten kunnen daarbij maatwerk leveren en inspelen op specifieke vragen van ondernemers. Daarbij
zie ik ook nog uitdagingen. Als een bedrijf nu zelf opgewekte energie over heeft en dat best wil leveren aan zijn buurman, dan
mag hij niet even een kabel trekken. Dat is op dit moment juridisch niet toegestaan. Gelukkig is het inmiddels wel bespreekbaar,
waardoor ook hiervoor vast en zeker een oplossing komt. Je ziet daarbij dat ondernemers zelf met slimme vindingen komen om de in de zomer opgewekte energie vast te houden voor de winter, als de zon minder schijnt. Zo ken ik een ondernemer die een natuurlijke accu heeft ontwikkeld. Hij takelt in de zomer betonblokken op en laat deze in de winter weer zakken, waarbij energie vrijkomt. Het is belangrijk dat we deze mooie en slimme ideeën verzamelen en met elkaar delen. De energiecoöperaties en Midpoint Brabant spelen hierin een belangrijke rol.”

Circulariteit

Vincent van Rijsewijk, projectmanager bij Midpoint Brabant Circulair, beaamt dat. “Die energietransitie loopt. Dat is goed nieuws. Daarnaast zetten we ons als Midpoint Brabant ook in als het gaat om het bevorderen van circulariteit. In 2030 wil de regio 50 procent circulair werken, in 2045 zelfs voor de volle 100 procent. Eigenlijk tonen wij daarbij eigenaarschap voor problemen zonder eigenaar.” Hij noemt een voorbeeld om dit te duiden. “We moeten anders omgaan met materialen, want onze bronnen raken op. De bouw moet dus materialen hergebruiken. Als er bijvoorbeeld een pand gesloopt wordt om nieuwbouw te realiseren, is het belangrijk dat er tijd en ruimte is voor de sloper om de materialen te oogsten. Dat lukte vaak niet omdat een opdrachtgever een vergunning krijgt die vereist dat de bestaande bouw snel plat moet. Een sloper zegt dit niet zo makkelijk tegen de opdrachtgever omdat hij bang is de opdracht niet gegund te krijgen. Het is ook een probleem dat alle betrokkenen samen moeten oplossen. Wij gaan dan met overheid, onderwijs en bedrijfsleven aan tafel om samen een oplossing te vinden. Wij vormen dan in feite een veilige haven waar iedereen vrijuit kan spreken. Uit dit voorbeeld ontstond bijvoorbeeld een training over circulair opdrachtgeverschap, waarbij de deelnemers inzicht krijgen in alle voorwaarden voor circulaire bouw. Deze training ontwikkelen we nu met hulp van de Provincie Brabant.”

Verbinden en delen

Daarnaast verbindt Midpoint Brabant graag ondernemers met elkaar en deelt ze tijdens webinars en andere sessies kennis, tips en inspirerende  voorbeelden. Vincent deelt zo’n voorbeeld. “Snoeihout wordt nu veelal verwerkt tot houtsnippers voor composteerders of de biomassacentrale. Terwijl hout een hele nuttige vezel vormt, die je zelfs kan opwaarderen tot voeding. Zo kun je houtvezels gebruiken voor het creëren van de streepjes op vegaburgers. Wij gaan graag het gesprek aan om nieuwe circulaire toepassingen te vinden met nieuwe verdienmodellen. We vertalen dit naar een project, helpen het te organiseren met de betrokken ondernemers, overheid en onderwijs én helpen zelfs met de financiering. Onder het mom van Symbiosis4growth brengen we bijvoorbeeld ondernemers op bedrijventerreinen samen. Dan stellen we de vraag: wat heb je nodig en wat heb je over? Dan blijkt dat zelfs de simpelste dingen als dozen herbruikbaar zijn. En dat kan ook met warmte of het inzetten van bedrijfsbussen.
Er is veel meer mogelijk dan we nu kunnen bedenken. De kunst is om het samen te ontdekken. Wij denken en doen graag mee. We
nodigen ondernemers van harte uit!”

Meer info:
www.regio-hartvanbrabant.nl (kijk onder programma’s)
www.midpointbrabant.nl/circu

Dit artikel is geplaatst in Beerbericht 4-2021.
Lees hier het hele Beerbericht in PDF