Beerberichten

Bas van der Pol: Samen de stad maken én verder brengen

In het voorjaar van 2022 vormde zich een nieuw college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Tilburg. Zes wethouders bouwen de komende vier jaar -samen met burgemeester Weterings en de Raad- aan een nog sterker Tilburg. Bas van der Pol (D66) is als portefeuillehouder Stedelijke Ontwikkeling en Economie én wijkwethouder van onder andere de bedrijventerreinen dagelijks in gesprek met ondernemend Tilburg. In dit artikel meer over deze geboren Tilburger.

“Tilburg is een fantastische stad met sterke en goed georganiseerde netwerken voor en door ondernemers. Dat zie ik terug in zowel de stad als op de bedrijventerreinen. Er zijn veel gelegenheden om elkaar te zien én te spreken. Dat laatste vind ik belangrijk. Want het is goed om elkaar te zien, maar ruimte en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan is minstens zo belangrijk”, start Van der Pol zijn verhaal.

De wethouder ziet ook een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid in Tilburg. “Heel veel ondernemers, bedrijven en organisaties nemen een verantwoordelijkheid en hebben iets over voor een ander. Dat brengt ons verder en dat vind ik mooi. De uitdaging is nu om deze netwerken én de maatschappelijke betrokkenheid te koppelen aan de economische en maatschappelijke opgaven die er liggen. Samen maken we het verschil, zeker als men durft te kiezen voor het gedeelde belang. Dat vraagt meer dan het prevaleren van het eigen belang.”

Van der Pol zoomt in op twee belangrijke opgaven, die liggen op het snijvlak van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Tilburg.

Binnenstedelijke opgave

“Enerzijds heeft onze centrum-stedelijke economie aandacht nodig. We hebben als Tilburg een sterk profiel als het gaat om smart services opleidingen. Zowel op de universiteit als bij hogescholen Fontys en Avans en Onderwijsgroep Tilburg. En juist in die hoek -van digitale dienstverlening en artificiële intelligentie- is onze economie nog niet zo sterk vertegenwoordigd, terwijl het ons als stad goede kansen biedt. Daarom zetten we daar al geruime tijd op in. Met de ontwikkeling van de binnenstad en de Spoorzone zien we dat er steeds meer aanleiding is voor dit type bedrijven om zich hier te vestigen. De Spoorzone is dé plek waar starters en groeiende bedrijven elkaar kunnen vinden. Daar willen we op doorpakken, zoals bijvoorbeeld met het Kenniskwartier. Dat doen we door het ondersteunen van de juiste netwerken en het creëren van extra focusgebieden met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zeker in combinatie met de aanwezigheid van de opleidingsinstituten. Met MindLabs, komen in de Spoorzone Onderwijsgroep Tilburg, Fontys en TiU samen met bedrijven en de gemeente. Dit zorgt voor een mooie combi met onderwijs, onderzoek en ondernemen.”

Verdichten, verduurzamen en vergroenen

De tweede opgave die Van der Pol benoemt, is gericht op het werklandschap. “Op onze bedrijventerreinen -waar veel maakbedrijven zitten- knelt de ruimte. Het is belangrijk dat we naar manieren zoeken om lucht te creëren, zodat bedrijven weer kunnen groeien en door-ontwikkelen. De komst van het duurzame bedrijventerrein Wijkevoort helpt hierbij. Het is zaak dat we ook op bestaande terreinen verdichten, verduurzamen en vergroenen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit samen met ondernemers voor elkaar krijgen. Een voorbeeld hiervan is de visie voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Loven waar we mee bezig zijn. Ook hier zijn de sterke netwerken in combinatie met het maatschappelijk bewustzijn erg helpend”, aldus de wethouder.

Een actieve en betrokken overheid

Volgens de wethouder vragen de genoemde opgaven om een actieve en betrokken overheid. “Het is belangrijk dat we verder gaan dan faciliteren en dat we naast ondernemers gaan staan. Ik wil nog actiever in gesprek met de ondernemers in onze stad zodat we echt samen uitdagingen kunnen oppakken. Samen in gesprek over ieders belangen, het juiste tempo, de risico’s en de kansen.” Van der Pol heeft oog voor de mens aan de andere kant van de tafel en nodigt anderen ook graag uit om daar aandacht voor te hebben. “Vrijwel iedereen mens heeft meerdere rollen. De ondernemers waarmee ik spreek, zijn vaak inwoners van onze gemeente, als vrijwilliger verbonden aan een sportclub of onderdeel van een gezin. Door interesse te tonen in elkaar en elkaars uitgangspunt wordt ieder gesprek makkelijker”, legt hij uit.

Hoog ambitieniveau

“Tilburg heeft een goede energie. En er ontstaat steeds meer ontluikende trots. Dat is mooi om te zien en geeft energie en inspiratie om door te ontwikkelen. Het zou ook goed zijn als we hierbij nog meer gebruik kunnen maken van het internationale werkveld, waarin veel van onze Tilburgse bedrijven werkzaam zijn. Ik ben benieuwd naar hoe we ook hun internationale blik kunnen gebruiken voor onze stad. Het ambitieniveau in Tilburg is hoog. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de stad maken en verder brengen. Dat is wat ik wil. En het kan. Want hebben hier fantastische mensen en bedrijven!

Wie is Bas van der Pol?

Bas van der Pol (43) is een geboren en getogen Tilburger. Hij groeide op in Tilburg West. Doorliep zijn middelbare schoolperiode op het TheresiaLyceum en studeerde daarna aan de TU in Eindhoven.De afgelopen tien jaar woonde en werkte van der Pol in Rotterdam. Totdat hij anderhalf jaar geleden wethouder Berend de Vries tussen-tijds opvolgde, was hij directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). Daarvoor werkte hij voor het Centrum voor Architec-tuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) waar hij onder ander aanvoerder was in het debat met de stad over de culturele, sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Daarnaast vervulde hij een sleutelrol in de ontwikkeling van de LocHal.Binnenkort verhuist Bas samen met zijn vrouw en zoontje terug naar Tilburg.

This site is registered on wpml.org as a development site.