Beerberichten

Subsidieregelingen elektrische voertuigen

De subsidieregelingen voor de aanschaf van elektrische voertuigen zijn in 2023 weer gestart. In dit artikel lees je er alles over.

De subsidieregelingen voor de aanschaf van elektrische voertuigen zijn in 2023 weer gestart. Dit betekent dat u een subsidie kunt krijgen als uw BV een elektrische bedrijfsauto koopt. Maar ook privé kunt u hiervan profiteren. Er zijn 3 subsidie op de aanschaf regelingen en 1 fiscale regeling: 

Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) 

Aanschaf of lease. Sinds 10 januari 2023 is het loket voor de zogenaamde ‘SEBA’ (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) geopend. Via deze regeling kan uw BV tot maximaal € 5.000 subsidie krijgen op de aanschaf of lease van een emissieloze bedrijfsauto. 

Percentage. Als middelgrote en grote ondernemer ontvangt u met deze regeling 10% van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1. Deze prijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die de fabrikant of importeur heeft aangebracht voor het kenteken is afgegeven. Bij een voertuigcategorie N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kilo ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Voor kleine ondernemingen en non-profit instellingen is het subsidiepercentage 12%. 

Voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 
– uw BV heeft nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst afgesloten op het moment dat u de subsidieaanvraag indient; 
– de bedrijfsauto staat op het moment van de subsidieaanvraag nog niet op naam van uw BV in het RDW-kentekenregister; 
– het moet gaan om een volledig uitstootvrije bedrijfsauto die rijdt door een elektromotor; 
– de bedrijfsauto is nieuw. Dit betekent dat de eerste tenaamstelling in Nederland, de datum eerste toelating en de datum laatste tenaamstelling allemaal dezelfde datum hebben. 

De Aanvraag loopt via het RVO.  In 2022 ging het snel met deze subsidie. Zorg dus voor tijdige aanvraag. 

Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) 

Naast de SEBA is op 4 april jl. ook de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) geopend. Dit is een subsidie voor de aanschaf van emissieloze trucks. Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs van de vrachtauto. Dit loopt op voor zwaardere trucks. Ook krijgen kleinere ondernemers een hoger subsidiepercentage. 

Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto – in voertuigcategorie N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg – komt in aanmerking voor subsidie. 

Wanneer is een vrachtauto nieuw? 

Er is sprake van een nieuwe vrachtauto, wanneer – volgens de vermelding in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) – onderstaande gegevens gelijk zijn: 
– de datum eerste inschrijving in Nederland; 
– de datum eerste toelating; 
– de datum tenaamstelling* op naam van de aanvrager van subsidie. 

Privéaanschaf elektrische personenauto (SEPP) 

Ook in privé kunt u mogelijk profiteren van een vergelijkbare subsidieregeling. Deze geldt enkel voor particulieren en kunt u dus niet binnen uw BV toepassen. Het gaat hierbij om de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Het loket voor de SEPP is geopend sinds dinsdag 10 januari 2023. Voor nieuwe elektrische auto’s is er € 2.950 subsidie (€ 3.350 in 2022), voor tweedehands auto’s is het subsidiebedrag € 2.000. 

Voorwaarden. De subsidie geldt zowel voor koop als voor private lease. Voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden: 
– het gaat om een volledig elektrische personenauto met een actieradius van minstens 120 kilometer; 
– de catalogusprijs die geregistreerd staat in het kentekenregister van de RDW ligt tussen de € 12.000 en € 45.000; 
– de nieuw aangeschafte elektrische auto moet minstens drie jaar op uw naam blijven staan. Leaset u een elektrische personenauto, dan moet de auto vier jaar op uw naam staan. 

De Aanvraag loopt via het RVO.  In 2022 ging het snel met deze subsidie. Zorg dus voor tijdige aanvraag.  

Mobiliteit en MIA\Vamil 

Naast bovenstaande subsidies over de aanschaf kunt u tot slot veelal bij aanschaf van elektrische voortuigen ook gebruik maken van een belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Het gaat dan ook om bedrijfsmiddelen die te maken hebben met stille, schone en zuinige transportmogelijkheden. Ook hier geldt u dat u tijdig uw bestelling van het voertuig moet melden om in aanmerking te komen voor deze fiscale regeling. In dit geval uiterlijk 3 maanden na ‘het aangaan van de verplichting’, zeg maar de bestelling. 

Slot 
Bovenstaand zijn we ingegaan op een drietal subsidiemogelijkheden voor elektrische overtuigen en een fiscale extra aftrek. Laat u zich tijdig voorlichten als u de aanschaf van een emissieloos voertuig overweegt omdat de regelingen een beperkt budget kennen.  

Per datum van afsluiten van dit artikel -4 april 2023- waren de budgetten voor SEBA, AanZet en SEPP nog níet volledig besteed, aanvraag is dus nog mogelijk.