Beerberichten

UBO register Kamer van Koophandel – denk aan de registratie

UBO’s (Ultimate Benificial Owner) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.

Datum: 5 april 2022

Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een BV of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben. Organisaties hadden vóór 27 maart 2022 hun UBO’s ingeschreven moeten hebben in het UBO register van de Kamer van Koophandel. Het niet, niet tijdig dan wel niet juist registreren in het UBO register kan leiden tot strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties (bestuurlijke boete en/of dwangsom). Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de belastingdienst verzorgt de controle. Doe de registratie alsnog zo snel mogelijk.