Beerberichten

Vervallen wettelijke vakantiedagen

Als werkgever moet je er voor zorgen dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen op tijd opnemen. Zorg je hier niet of niet voldoende voor, dan kan het zijn dat de vakantiedagen niet vervallen.

Datum: 24 april 2022


Concreet en actief inzetten voor opnemen dagen

Zo oordeelde het Hof Den Haag onlangs nog dat een werkgever meer dan 200 niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen aan een werknemer moest uitbetalen (bij ontbinding van het dienstverband). De werkgever kon zich er niet op beroepen dat de vakantiedagen waren vervallen. Het Hof vond dat de werkgever niet kon laten zien dat hij zich voldoende had ingespannen om de werknemer de vakantiedagen op te laten nemen.

Uit deze uitspraak komt naar voren dat de zorg- en informatieplicht van de werkgever op dit vlak erg ver gaat. De werkgever had de werknemer namelijk wel gevraagd om de wettelijke vakantiedagen op te nemen, maar dit was niet genoeg, oordeelde het hof. De werkgever kon niet laten zien, hoe ‘concreet en actief’ hij ervoor had gezorgd dat de werknemer de vakantiedagen daadwerkelijk op kon nemen, of hij werknemer daartoe ‘zo nodig formeel had aangezet’, en of hij werknemer tijdig over het verval van zijn vakantiedagen had geïnformeerd. Dat de werknemer als advocaat arbeidsrecht op de hoogte was van de wetgeving rond vakantiedagen, deed ook niets af aan de verantwoordelijkheid van de werkgever hierin.

Voorkom een stuwmeer aan vakantiedagen

Ga er dus niet vanuit dat op 1 juli automatisch alle over het vorige jaar openstaande, niet genoten wettelijke vakantiedagen zullen vervallen. Wijs alle werknemer nu nog op de mogelijkheden om hun wettelijke vakantietegoed over 2021 voor 1 juli op te nemen. Informeer de werknemers welk vakantietegoed zij nog hebben en geef hen ook daadwerkelijk de kans om de vakantiedagen nog voor 1 juli op te nemen. Wijs de werknemers ook op de gevolgen wanneer ze dat niet doen (verval van de vakantiedagen).

Bron: XpertHR