Beerberichten

Voorjaarsnota 2024: aanpak opmerkelijke belastingconstructies

In de tweede editie van de bijlage Opmerkelijke belastingconstructies, die is meegestuurd met de Voorjaarsnota 2024, wordt de stand van zaken met betrekking tot negen belastingconstructies beschreven.

Eén van de “constructies” die aangepakt gaat worden, is de ontwijking van heffing in box 3 via een agiostorting in de B.V. gevolgd door het terugkopen van spaar- en beleggingsvermogen in box 3 met een lening van de B.V. Hierbij wordt de rendementsgrondslag van box 3 verlaagd omdat tegenover het spaar- en beleggingsvermogen in box 3 nu een schuld staat die de rendementsgrondslag verlaagd. Hierdoor hoeft er minder inkomstenbelasting betaald te worden.

Bovenstaande constructie is naar onze mening overigens al ontmoedigd doordat maar beperkt geleend mag worden bij de eigen vennootschap. Daarnaast is de rente op leningen omhoog gegaan. Daarmee heeft dit punt al aan belang ingeboet.

De uitwerking van de aanpak van drie andere constructies heeft al plaatsgevonden in het Belastingplan 2024. Het gaat hier om:

  • Ontwijking van BTW & OVB via vastgoedaandelentransacties.
  • Dividendstripping.
  • Belasting ontlopen via verhuurd vastgoed in de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting.

In het pakket Belastingplan 2025, de Fiscale verzamelwet 2025 en het Eindejaarsbesluit 2024 wordt een aantal maatregelen voorgesteld om opmerkelijke belastingconstructies aan te pakken. Het gaat hier om de volgende constructies:

  • Constructies in de kavelruilvrijstelling.
  • Kortdurende verhuurconstructies in de BTW (short stay).
  • Belastingontwijking via de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting.
  • Opknipgedrag bij vastgoed-bv’s om maximaal te profiteren van renteaftrek.
  • Belastingontwijking via niet reguliere afwikkeling van pensioenaanspraken in de B.V.

Van een aantal regelingen heeft al een internetconsultatie plaatsgevonden. Voor meer informatie over bovenstaande regelingen kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon binnen De Beer.